Sinh [Lớp 6] Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

poke2476

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười hai 2017
213
247
124
17
Nghệ An
THCS Hùng Sơn

Băng _Băng-water

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2017
244
233
99
22
Thái Bình
Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?
Giúp em với? :(;):D:p
Để làm được thí nghiệm này, ta phải thiết kế như sau: cho các cốc thí nghiệm đặt ở điều kiện môi trường giống nhau (đủ nước, đủ ánh sáng,...), tuy nhiên mỗi cốc lại có chất lượng hạt giống khác nhau, chẳng hạn như một cốc có chất lượng tốt, một cốc chứa hạt giống bị mốc, lép,...
 

Chết vì Sinh

Học sinh chăm học
Thành viên
31 Tháng mười 2017
429
444
134
20
Đà Nẵng
THCS Quang Trung
Muốn chứng minh được sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống, cần thiết kế thí nghiệm như sau: Làm nhiều cốc thí nghiệm giống nhau về tất cả các điều kiện bên ngoài (đủ nước, đủ không khí. có nhiệt độ thích hợp), nhưng khác nhau về chất lượng hạt giống. Ví dụ. chỉ để một cốc có hạt giống tốt (hạt chắc. mẩy. không bị sứt sẹo, không bị sâu bệnh) còn các cốc khác đều có một trong những loại hạt giống xấu (hại bị mọt. hạt bị mốc, hạt bị lép, hạt bị sứt sẹo…).
 

Trần Đăng Nhất

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
690
380
191
* Thí nghiệm chứng minh:
- Chuẩn bị:
+ Hai cốc thủy tinh, bên dưới có lót bông ẩm.
+ 10 hạt đỗ tốt.
+ 10 hạt đỗ bị sâu ăn hỏng.
- Tiến hành thí nghiệm:
+ Để 10 hạt đỗ tốt, không bị sâu bệnh vào cốc thủy tinh thứ nhất.
+ Để 10 hật đỗ hỏng, xấu vào cóc thủy tinh thứ hai.
+ Để cả hai cốc vào chỗ thoáng, mát, hàng ngày tưới nước đủ ẩm.
- Kết quả:
Bốn, năm ngày sau, ta thấy cả 10 hạt đỗ ở cốc thủy tinh thứ nhất đều đã nảy mầm, còn 10 hạt đỗ ở cốc thủy tinh thứ hai vẫn còn nguyên .
- Rút ra kết luận:
Sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống.
Chúc bạn học tốt!!!:c10
 
Top Bottom