Toán [Lớp 6] Đại số

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,427
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
View attachment 28798 Các bạn giúp mình câu 20*,21*,23*,24*,25*( ko cần làm câu 22* đâu nha)
20.
Theo đề bài ta có:
a chia 10 dư 7, chia 11 dư 8, chia 12 dư 9 và a nhỏ nhất $ \Rightarrow a + 3 \vdots 10; \vdots 11; \vdots 12\ $ và a nhỏ nhất $ \Rightarrow a + 3 = BCNN(10,11,12) $
$ 10 = 2.5; 11 = 11; 12 = 2^2 . 3 \\ BCNN(10,11,12) = 2^2 . 3 . 5 . 11 = 660 \\ \Rightarrow a + 3 = 660 \Rightarrow a = 657 $
Vậy ...
21.
Gọi x là số HS khối 6.
Theo đề bài ta có:
x chia 8 dư 6, chia 10 dư 8, chia 12 dư 10 và x nhỏ nhất $ \Rightarrow x + 2 \vdots 8; \vdots 10; \vdots 12\ $ và x nhỏ nhất $ \Rightarrow x + 3 = BCNN(8,10,12) $
$ 8 = 2^3; 10 = 2 . 5; 12 = 2^2 . 3 \\ BCNN(8,10,12) = 2^3 . 3 . 5 = 120 \\ \Rightarrow x + 2 = 120 \Rightarrow x = 108 $
Vậy ...
23.
a. $ 27^{15} = (3^{3})^{15} = 3^{45} > 3^{44} = 3^{4 . 11} = (3^{4})^{11} = 81^{11} > 80^{11} \\ \Rightarrow 27^{15} > 80^{11} $
b. $ 2^{91} = 2^{7 . 13} = (2^{7})^{13} = 128^{13} \\ 5^{35} < 5^{39} = 5 ^{3 . 13} = (5^{3})^{13} = 125^{13} \\ 2^{91} = 128^{13} > 125^{13} > 5^{35} \\ \Rightarrow 5^{35} < 2^{91} $
c. $ 31^{11} < 32^{11} = (2^{5})^{11} = 2^{55} < 2^{56} = 2^{4 . 14} = (2^{4})^{14} = 16^{14} < 17^{14} \\ \Rightarrow 31^{11} < 17^{14} $
d. $ 222^{777} = 222^{7 . 111} = (222^{7})^{111} = [(2 . 111)^{7}]^{111} = (128 . 111^{7})^{111} \\ 777^{222} = 777^{2 . 111} = (777^{2})^{111} = [(7 . 111)^{2}]^{111} = (49 . 111^{2})^{111} \\ 128 > 49; 111^{7} > 111^{2} \Rightarrow 128 . 111^{7} > 49 . 111^{2} \Rightarrow (128 . 111^{7})^{111} > (49 . 111^{2})^{111} \\ \Leftrightarrow 222^{777} > 777^{222} $
 
  • Like
Reactions: 0938561188

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
194
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
20.
Theo đề bài ta có:
a chia 10 dư 7, chia 11 dư 8, chia 12 dư 9 và a nhỏ nhất $ \Rightarrow a + 3 \vdots 10; \vdots 11; \vdots 12\ $ và a nhỏ nhất $ \Rightarrow a + 3 = BCNN(10,11,12) $
$ 10 = 2.5; 11 = 11; 12 = 2^2 . 3 \\ BCNN(10,11,12) = 2^2 . 3 . 5 . 11 = 660 \\ \Rightarrow a + 3 = 660 \Rightarrow a = 657 $
Vậy ...
21.
Gọi x là số HS khối 6.
Theo đề bài ta có:
x chia 8 dư 6, chia 10 dư 8, chia 12 dư 10 và x nhỏ nhất $ \Rightarrow x + 2 \vdots 8; \vdots 10; \vdots 12\ $ và x nhỏ nhất $ \Rightarrow x + 3 = BCNN(8,10,12) $
$ 8 = 2^3; 10 = 2 . 5; 12 = 2^2 . 3 \\ BCNN(8,10,12) = 2^3 . 3 . 5 = 120 \\ \Rightarrow x + 2 = 120 \Rightarrow x = 108 $
Vậy ...
23.
a. $ 27^{15} = (3^{3})^{15} = 3^{45} > 3^{44} = 3^{4 . 11} = (3^{4})^{11} = 81^{11} > 80^{11} \\ \Rightarrow 27^{15} > 80^{11} $
b. $ 2^{91} = 2^{7 . 13} = (2^{7})^{13} = 128^{13} \\ 5^{35} < 5^{39} = 5 ^{3 . 13} = (5^{3})^{13} = 125^{13} \\ 2^{91} = 128^{13} > 125^{13} > 5^{35} \\ \Rightarrow 5^{35} < 2^{91} $
c. $ 31^{11} < 32^{11} = (2^{5})^{11} = 2^{55} < 2^{56} = 2^{4 . 14} = (2^{4})^{14} = 16^{14} < 17^{14} \\ \Rightarrow 31^{11} < 17^{14} $
d. $ 222^{777} = 222^{7 . 111} = (222^{7})^{111} = [(2 . 111)^{7}]^{111} = (128 . 111^{7})^{111} \\ 777^{222} = 777^{2 . 111} = (777^{2})^{111} = [(7 . 111)^{2}]^{111} = (49 . 111^{2})^{111} \\ 128 > 49; 111^{7} > 111^{2} \Rightarrow 128 . 111^{7} > 49 . 111^{2} \Rightarrow (128 . 111^{7})^{111} > (49 . 111^{2})^{111} \\ \Leftrightarrow 222^{777} > 777^{222} $
Cho mình thắc mắc xíu nha, tí xíu thôi. Bài 23, hình như lớp 6 chưa học công thức [tex]a^{b.c}=(a^b)^c[/tex] mà.
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
194
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
  • Like
Reactions: Đoan Nhi427
Top Bottom