Toán [Lớp 12] Tọa độ trong không gian

taurussa

Miss Cặp đôi mai mối được yêu thích nhất 2018
Thành viên
4 Tháng mười 2017
575
1,182
214
Thanh Hóa
thpt
Đề: cho (a): 2x - y + 2z - 1=0
lập phương trình mặt phẳng (S) song song (a) và cách (a ) 1 khoảng bằng 10
(a) song song (s) ---> n(a)=n(b)
gọi pt mp của (p) là 2x-y+2z + e =0 lấy I(1;-1;-1) thuộc (a)
mà d((a);(s)) = d( I;(s)) = [tex]\frac{\left | 2.1+1-2.1+e \right |}{\sqrt{2^{2}+2^{2}+1}}[/tex]= 10
--> e = 29
e= -31
thay vào (s)
 
Top Bottom