Toán [Lớp 12] Tính khoảng cách

Rikatoji chan

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng ba 2018
10
0
16
38
Hà Nội
Thpt quang trung hà đông

VPVY

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng tư 2018
10
7
6
24
Vĩnh Phúc
THPT Trần Phú
Từ O kẻ OK vuông góc với BC tại K ; Kẻ OH vuông góc với SK tại H
Khoảng cách từ O đến (SBC) là OH
 
  • Like
Reactions: Rikatoji chan

VPVY

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng tư 2018
10
7
6
24
Vĩnh Phúc
THPT Trần Phú
Chứng minh.
[tex]SO\perp (ABCD) \Rightarrow SO\perp BC[/tex]
[tex]BC\perp SO ;BC\perp OK\Rightarrow BC\perp(SOK)\Rightarrow OH\perp BC[/tex]
Có [tex]OH\perp SK[/tex]
Vậy [tex]OH\perp (SBC)[/tex]
 
  • Like
Reactions: Rikatoji chan
Top Bottom