Vật lí [Lớp 12] Chuyên đề con lắc lò xo

L

LươngSơnBạc.

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
(C3-DD8-TN) Con lắc đơn đang đứng yên ở VTCB. Lúc t= 0 truyền cho con lắc vận tốc vo= 20cm/s nằm ngang theo chiều dương thì nó dao động điều hòa với chu kì T= 2pi/5 s. PT dao động của con lắc dajng li độ góc???????
Lúc t = 0, thì con lắc đang ở VTCB, truyền cho nó một vận tốc suy ra [tex]v_{max}[/tex] = 20 cm/s
Có dữ kiện chu kỳ T = [tex]\frac{2\prod }{5}[/tex] suy ra biên độ từ [tex]v_{max}=w.A[/tex]
Vì t =0, thì cho con lắc chuyển động từ vi trí cân bằng theo chiều dương, nên pha ban đầu là [tex]-\frac{\coprod }{2}[/tex]
Từ đó viết phương trình !
 
Top Bottom