Hóa [Lớp 12] Bài tập nhiệt phân muối

Lý Phước Cường

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng sáu 2017
14
0
1
23
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1)Nhiệt phân hoàn toàn m gam hh gồm NaNo3 và M(NO3)3 [ M đứng sau Mg và trước Ag] tạo ra 13,65g chất rắn và 0,775 mol hh khí, dẫn hh khí này qua dd NaOH dư, còn lại 0,175 mol khí không bị hấp thụ. Kim loại M là:
A.Fe B.Al C.Cr D.Mn

2)Nhiệt phân hoàn toàn p gam Al(No3)2, dẫn khí tạo thành vào nước để được 3l dd có pH=1. Tính p?
A.21,3 B.42,6 C.31,95 D.10,65
3)Đun p gam hh X gồm Al2O3 và CuO vào dd HCl rồi cô cạn dd sau phản ứng thu được 40,2g chất rắn. Nếu nung p gam X với cacbon ở nhiệt độ cao thu được 0,4 mol một chất khí. Giá trị của p:
A.18,2g B.9,1g C.36,4g D.27,3g
4)Đun p gam hh X gồm 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2, thu được 6,72l (đktc) khí CO2 và chất rắn Y. Hòa tan Y vào dd H2SO4 dư thu được dd Z và 8,8 g khí; cô cạn dd Z thu được 64 g muối khan. Tính p?
A.46,8g B.56,8g C.46g D.76,8g

Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn
 

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,926
444
DH-DX-QN
3)Đun p gam hh X gồm Al2O3 và CuO vào dd HCl rồi cô cạn dd sau phản ứng thu được 40,2g chất rắn. Nếu nung p gam X với cacbon ở nhiệt độ cao thu được 0,4 mol một chất khí. Giá trị của p:
A.18,2g B.9,1g C.36,4g D.27,3g
a: Al2O3 mol
b: CuO mol
m rắn = m muối = 267 a + 135b= 40.2 gam
khí là CO
2Al2O3+ 9C ---> Al4C3+ 6CO
a........................................3a
CuO+ C --> Cu+ CO
b............................b
3a+b= 0.4
=> a=b= 0.1
=> p = 18.2 gam
2)Nhiệt phân hoàn toàn p gam Al(No3)2, dẫn khí tạo thành vào nước để được 3l dd có pH=1. Tính p?
A.21,3 B.42,6 C.31,95 D.10,65
pH= 1 => [H+]= 0.1 mol => nH+ = 0.3 mol
4NO2+ O2 + H2o --> 2HNO3
0.6<-------------------------0.3
Al(NO3)3 ---> 3NO2
0.2<----------0.6
=>p = 42.6 gam
 
Top Bottom