Sinh [Lớp 11] Vai trò của hướng nước và hướng tiếp xúc đối với thực vật.

MPEEx

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2017
92
46
36
22
Trà Vinh

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Hướng nước: giúp rễ của sinh vật hướng tới nguồn nước
Hướng tiếp xúc: kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào kiểu mấy cây đỗ, mướp bám vào giá vào dàn
 
  • Like
Reactions: MPEEx
Top Bottom