Toán Logarit

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
608
676
121
Cần Thơ

Attachments

  • Screenshot_20211215-123121_Zalo.jpg
    Screenshot_20211215-123121_Zalo.jpg
    10.2 KB · Đọc: 20
  • Screenshot_20211215-123123_Zalo.jpg
    Screenshot_20211215-123123_Zalo.jpg
    11.1 KB · Đọc: 21
Last edited by a moderator:

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn! View attachment 196545 View attachment 196546
Câu 1: Bất phương trình $(x^3-9x) \ln (x+5) \leq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
Câu 2: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $(2x^2-5x+2) \Big[\log _x(7x-6)-2\Big]=0$ bằng

Giải:
Câu 1:

TH1: $\begin{cases} (x^3-9x)\ge 0 \\ \ln (x+5) \leq 0 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \geq 3 \\ -3 \leq x \leq 0 \end{array}\right. \\ 0 \leq (x+5) \leq 1 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \geq 3 \\ -3 \leq x \leq 0 \end{array}\right. \\ -5 \leq x \leq -4 \end{cases}(1)$

TH2: $\begin{cases} (x^3-9x)\le 0 \\ \ln (x+5) \geq 0 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \leq -3 \\ 0 \leq x \leq 3\end{array}\right. \\ (x+5) \geq 1 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \leq -3 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{array}\right. \\ x \geq -4 \end{cases} (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $\left[\begin{array}{l} 0 \leq x\leq 3 \\-4 \leq x \leq -3 \end{array}\right.$

Vậy có 6 nghiệm nguyên

Câu 2:
ĐK: $\begin{cases} x>\dfrac{6}7 \\ x\ne 1 \end{cases}$

$pt \iff \left[\begin{array}{l} 2x^2-5x+2=0 \\\log _x(7x-6)-2=0 \end{array}\right.$

$\iff \left[\begin{array}{l} x=2 \\x=\dfrac{1}2 \\ 7x-6=x^2 \end{array}\right.$

$\iff \left[\begin{array}{l} x=2 \\x=\dfrac{1}2 \\ x=6 \\x=1 \end{array}\right.$

Tới đây mà vội vàng khoanh $\dfrac{19}2$ là hẹo luôn nha, so điều kiện loại bớt 2 nghiệm rồi mới tính tổng nha em

Ngoài ra em có thể xem thêm tài liệu tại đây nha. Chúc em học tốt :D
 
Last edited by a moderator:

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
608
676
121
Cần Thơ
Câu 1: Bất phương trình $(x^3-9x) \ln (x+5) \leq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
Câu 2: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $(2x^2-5x+2) \Big[\log _x(7x-6)-2\Big]=0$ bằng

Giải:
Câu 1:

TH1: $\begin{cases} (x^3-9x)\ge 0 \\ \ln (x+5) \leq 0 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \geq 3 \\ -3 \leq x \leq 0 \end{array}\right. \\ 0 \leq (x+5) \leq 1 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \geq 3 \\ -3 \leq x \leq 0 \end{array}\right. \\ -5 \leq x \leq -4 \end{cases}(1)$

TH2: $\begin{cases} (x^3-9x)\le 0 \\ \ln (x+5) \geq 0 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \leq -3 \\ 0 \leq x \leq 3\end{array}\right. \\ (x+5) \geq 1 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x \leq -3 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{array}\right. \\ x \geq -4 \end{cases} (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $\left[\begin{array}{l} 0 \leq x\leq 3 \\-4 \leq x \leq -3 \end{array}\right.$

Vậy có 6 nghiệm nguyên

Câu 2:
ĐK: $\begin{cases} x>\dfrac{6}7 \\ x\ne 1 \end{cases}$

$pt \iff \left[\begin{array}{l} 2x^2-5x+2=0 \\\log _x(7x-6)-2=0 \end{array}\right.$

$\iff \left[\begin{array}{l} x=2 \\x=\dfrac{1}2 \\ 7x-6=x^2 \end{array}\right.$

$\iff \left[\begin{array}{l} x=2 \\x=\dfrac{1}2 \\ x=6 \\x=1 \end{array}\right.$

Tới đây mà vội vàng khoanh $\dfrac{19}2$ là hẹo luôn nha, so điều kiện loại bớt 2 nghiệm rồi mới tính tổng nha em
chị ơi, câu 1 chị chỉ em xét kết hợp các điều kiện (1) và (2) lại với ạ
 

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
chị ơi, câu 1 chị chỉ em xét kết hợp các điều kiện (1) và (2) lại với ạ
(1) em giao $x\ge 0$ với $-5\le x\le -4$ thì vô nghiệm nè
giao $-3 \le x \le 0$ với $-5\le x\le -4$ cũng vô nghiệm nốt
nên cái (1) coi như bỏ

(2)Giao $x \le -3$ với $x \ge -4$ ta được $-4 \le x\le -3$

Giao $0\le x\le 3$ với $x \ge -4$ thì được $0\le x\le 3$

Hợp 2 cái lại là $\left[\begin{array}{l} 0 \leq x\leq 3 \\-4 \leq x \leq -3 \end{array}\right.$
 
Top Bottom