Sử 8 Liên Xô

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
130
200
21
14
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?
 • A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
 • B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
 • C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
 • D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
Câu 2: Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?
 • A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
 • C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
1 Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?
 • A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
 • B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
 • C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
 • D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
Câu 2: Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?
 • A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
 • C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.

1 Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?
A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
Câu 2: Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?
A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật
 
Top Bottom