Hóa 10 liên kết hh

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,270
3,903
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Giải:
Để so sánh độ dài các liên kết trong PF5 ta phân tích như sau:
- Mỗi liên kết trục chịu tác động của 3 lực đẩy vuông góc.
- Mỗi liên kết biên chỉ chịu tác động của hai lực đẩy vuông góc và hai lực đẩy với góc liên kết 120 độ. Lực đẩy với góc liên kết 120 độ yếu hơn nhiều so với lực đẩy các liên kết vuông góc. Như vậy, các nguyên tử F trên các liên kết trục bị đẩy mạnh hơn (3 lực đẩy của các liên kết vuông góc) so với các nguyên tử F tham gia các liên kết biên. Độ dài của hai liên kết trục lớn hơn chút ít so với 3 liên kết biên (người ta đo độ dài liên kết bằng nhiễu xạ electron pha khí cho độ dài liên kết trục P-F bằng 158 pm còn độ dài hai liên kết biên 153 pm).
1660835688391.png
Hình 1. Dạng hình học phân tử của PF5
 
Last edited:
Top Bottom