Sử 10 Liên hệ giữa lịch sử với sự phát triển ngày nay

0352160795

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng một 2021
1
2
1

Phạm Tùng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2020
363
1,110
111
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo
đánh giá mối liên hệ giữa lịch sử truyền thống văn hóa đối với sự phát triển hiên nay của các quốc qia đông nam á

+ Văn hóa là một yếu tố quan trọng trong xây dựng thể chế, thiết chế phát triển kinh tế, một định hướng cho mục tiêu phát triển kinh tế.
+ Văn hóa là một động lực, công cụ để hỗ trợ - thúc đẩy phát triển kinh tế; và phát triển kinh tế tạo cơ sở nguồn lực và động lực phát triển văn hóa.
+ Văn hóa trực tiếp trở thành một lĩnh vực kinh tế .
=> Văn hóa giữ vị trí đặc biệt và vai trò quan trọng trong sự điều tiết, vận động mọi mặt của xã hội; là động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội; kích thích sự sáng tạo và đánh thức những năng lực tiềm ẩn của con người. Muốn phát triển bền vững, các quốc gia ĐNA rất cần một tầm nhìn lâu dài, tổng thể, bao quát nhiều mặt và toàn diện cách tiếp cận hệ thống để làm sao vừa khai thác được sức mạnh của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, vừa tiếp thu có chọn lọc những giá trị, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, của các nền văn hóa và khoa học hiện đại khác của thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Chúc bạn học tốt!!!
 
  • Like
Reactions: Ánh 01
Top Bottom