Sử 9 lịch sử vn

ngoclan2k7

Học sinh
Thành viên
22 Tháng bảy 2019
62
45
26
16
Hà Nam
Trung học cơ sơ đinh công tráng

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
thông qua hoạt động của hội Việt Nam quốc dân Đnrg và khởi nghĩa Yên Bái, hãy đánh giá vai trò của giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ 20
ngoclan2k7 - Là lực lượng to lớn, đông đảo
- Có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân => Liên minh công nông, lực lượng chủ chốt mọi thắng lợi trên mặt trận Việt Nam
- Có vai trò truyền bá những lí luận cứu nước mới
- Làm chậm quá trình bình định của chủ nghĩa thực dân, để lại cho chúng những tổn thất nặng nề
 
Top Bottom