Sử 10 Lịch sử thế giới cận đại - Đề cương ôn tập học kì II

Eke1312

Học sinh
Thành viên
11 Tháng chín 2017
32
21
31
Hải Dương
THPT Phúc Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Tại sao nói thời kì chuyên chính Giacobanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp ?
Câu 2:Tính chất của cách mạng Pháp 1789?
Câu 3: Ưu điểm và hạn chế của tuyên ngôn độc lập của Mỹ (4/7/1776) ?
Câu 4: Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh ?
Câu 5: Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản ?
Câu 6: Trình bày những phát minh máy móc và kết của của Cách mạng công nghiệp ở Anh.
Câu 7: Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Hệ quả của cách mạng công nghiệp ?
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
Câu 1: Tại sao nói thời kì chuyên chính Giacobanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp ?
+ Từ khi có chuyên chính dân chủ Giacôbanh cách mạng Pháp chuyển sang giai đoạn cao nhất '' Chuyên chính dân chủ cách mạng ''
+ Chính quyền dân chủ Giacôbanh thi hành nhiều biện pháp chống thu trong giặc ngoài . thi hành quyền tự do dân chủ, xóa bỏ đặc quyền phong kiến .
+ Thông qua hiến pháp tiến bộ vào tháng 6_ 1973
_ thi hành chính sách tổng động viên cả nước nhằm xây dựng quân đội quy củ mạnh mẽ
+ Dập tắt nhiều cuộc bạo loạn
Câu 2:Tính chất của cách mạng Pháp 1789?
- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:
+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng TBCN ở Pháp phát triển.
- Mở ra thời thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
Câu 3: Ưu điểm và hạn chế của tuyên ngôn độc lập của Mỹ (4/7/1776) ?
Bản tuyên ngôn đã khẳng định quyền con người đó là quyền tự do ,bình đẳng, và mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn đã có ảnh hưởng lớn tới nhiều quốc gia mà Mĩ xâm lược trong đó có Việt Nam ,trong bản tuyên ngôn của nước ta ,Bác cũng đã trích dẫn ra bản tuyên ngôn của Mĩ để thấy được tính nhân đạo trong bản tuyên ngôn này.
Tuy nhiên, Bản tuyên ngôn của Mĩ cũng có mặt hạn chế ,đó là chưa đề cập đến quyền của nô lệ và thổ dân da đỏ ,cũng như không xóa bỏ việc bóc lột công nhân và nhân dân lao động.
Câu 4: Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh ?
* Kết quả :
- Anh chính thức công nhận độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ, nước cộng hoà mới ra đời: Hợp chúng quốc Mĩ.
– Hiến pháp mới ra đời (1787)
* Tính chất: Cách mạng tư sản (không triệt để) diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.
* Ý nghĩa:
– Trong nước:
+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh.
+ Thiết lập một quốc gia tư sản độc lập.
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Quốc tế : Thúc đẩy và cổ vũ phong mạng các nước ở Châu Âu và Mĩ Latinh.
* Yếu tố giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh :
- Sự lãnh đạo tài giỏi của G.Oa-sinh-tơn.
- Sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân.
- Dựa vào địa hình hiểm trở của Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích.
- Là cuộc chiến tranh chính nghĩa, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nước.
Câu 5: Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản ?
- Về mục tiêu : đều nhằm thủ tiêu những tàn dư của chế độ cũ trong nước, vai trò kinh tế phát triển (Mĩ) hoặc thống nhất đất nước thông qua chiến tranh (Đức), loại bỏ sự thống trị của phong kiến nước ngoài và các thế lực phong kiến bảo thủ (I-ta-li-a), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Về lãnh đạo : quý tộc tư sản hoá (I-ta-li-a, Đức) hoặc tư sản (Mĩ).
- Về lực lượng : được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.
- Về kết quả : Đức, I-ta-li-a được thống nhất, thành lập các nhà nước Liên bang, ban hành Hiến pháp mới. vai trò lãnh đạo của quý tộc tư sản hoá được tăng cường. Nước Mĩ chấm dứt chế độ nô lệ ở miền Nam, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ. Sau các cuộc thống nhất Đức, I-ta-li-a, nội chiến ở Mĩ thì các nước này nhanh chóng vươn lên trở thành những nước tư bản phát triển, chủ nghĩa tư bản đã dần trở thành hệ thống thế giới.
Câu 7: Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Hệ quả của cách mạng công nghiệp ?
Ý nghĩa của việc máy hơi nước ra đời :
- Tốc độ sản xuất và năng suất lao động con người tăng.
- Giảm sức lao động của con người.
--> Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh.
 
  • Like
Reactions: Eke1312
Top Bottom