Sử 9 [Lịch sử 9] So sánh phong trào năm 1936-1939 với phong trào năm 1903-1931

W

woonopro

Nội dung.................................. 1930 - 1931..........................1936-1939
Kẻ thù..................Đế quốc, phong kiến...................Phản động pháp và tay sai
Nhiệm vụ.............chống đế quốc, giành độc lập......chống phát xít, chiến tranh đế quốc
............................dân tộc. Chống phong kiến.........phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ
............................giành ruộng đất cho dân cày......cơm áo hoà bình
Mặt trận..................................................................Mặt trận Nd phản đế Đ.Dương sau đổi
...............................................................................thành Mặt trặn dân chủ Đ. Dương
Hình thức ............Bí mật, bất hợp pháp..................Hợp pháp, công khai, bán công khai
phương pháp.......bạo động vũ trang..............................................................................
cách mạng.......................................................................................................................
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,501
6,411
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
Nội dungThời kì 1930-1931Thời kì 1936-1939
Kẻ thù- Địa chủ phong kiến + Đế quốc Pháp- Thực dân Pháp phản động + lũ tay sai
Nhiệm vụ- Độc lập dân tộc
- Nông dân có ruộng đất
- Tự do dân chủ, hòa bình
Mặt trận- Nông thôn, nhà máy- Chủ yếu ở thành thị
- Có 1 chút ở nông thôn
Hình Thức- Bạo lực, bí mật, bất hợp pháp- Hòa bình, công khai, hợp pháp
Đấu tranh- Biểu thị đòi quyền lợi- Đấu tranh đa dạng
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: Ánh 01 and anbinhf

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Nội dungPhong trào cách mạng
1930 - 1931
Phong trào cách mạng
1936 - 1939
Nhiệm vụ, mục tiêuChống đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng.Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, đòi tự do dân sinh, dân chủ, cơm áo và hoà bình
Hình thức đấu tranhBãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang... Kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp bất hợp pháp: Mít tin, hội họp, bãi công, biểu tình, nghị trường, báo chí vvv
Lực lượng tham giaChủ yếu là công nhân và nông dânCông nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiểu thương, tiểu chủ, công chức, trí thức, dân nghèo thành thị, các lứa tuổi, đoàn thể quần chúng.
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom