Sử [ Lịch Sử 9] Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

F

footballking

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:
Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới 2, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũng mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là ở các nước châu Á, châu Phi và Mĩ La Tinh.
Nguyên nhân: Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là ngờ sự lãnh đạo sáng suốt của Dảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ CHí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược được tiến hành trong điều kiện có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn được xây dựng vững chắc về mọi mặt.

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta được tiến hành trong liên minh chiến đấu với nhân dân hai nước Lào và Campuchia chống kẻ thù chung, có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ

2. Miền Bắc: ( cuối 1953 - 1956)
Qua 5 lần cải cách ruộng đất, nước ta thu được 81 vạn ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ từ tay địa chủ chia cho 2 triệu hộ dân. Khẩu hiệu người cày có ruộng đã được thực hiện. Giai cấp địa chủ phong kiến đã bị bài trừ. Nông dân nay làm chủ nông thôn.. Sau cải cách, bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi, giai cấp phong kiến địa chủ bị đánh đổ, khối công nông củng cố. Góp phần tích cực vào nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn bết thương chiến tranh.
Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm, nhằm tạo dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhà nước tăng vốn gấp 3 lần. Công nghiệp đươc nhà nước ưu tiên phát triển. Trong công nghiệp nặng, có khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà, phân đam Bắc Giang, supe phốt phát Lâm Thao,... Công nghiệp nhẹ có khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình, các nhà máy đường Vạn Điểm, sứ Hải Dương, pin Văn Điển, dệt 8 - 3,... Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93,1%.

3. Miền Nam
1) Chiến tranh đặc biệt:
a) H/c:
Sau thất bại phong trào Đồng Khởi, Mĩ đã thực hiện chiến tranh đặc biệt
b) nd: Chiến tranh đặc biệt = quân Ngụy - tay sai, do "cố vấn" Mĩ chỉ huy, dựa và vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chính tranh của Mĩ
c) Thực hiện: Tăng cường lực lượng Ngụy quân, sử dụng chiến thuật trực thăng vân và thiết sa vận do cố vấn Mĩ chỉ huy thực hiện những cuộc càn quét để tiêu diệt cách mạng Việt Nam.Lập 16000 ấp chiến lược để tách quân ra khỏi dân.Tăng cường bắn phá miền Bắc, phong tỏa biên giới và vùng biển, ngăn chặn chi viện Bắc Nam.
Ta:
a) chủ trương: Kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Kết hợp giữa tiến công và nổi dậy. Đánh địch ở 3 vùng chiến lược: đồi núi, đồng bằng và đô thị. 3 mũi giáp công: Chính trị, quân sự, binh vận.
b) Thăng lợi: Quân sự: 2/1/1963: chiến thắng Ấp Bắc. Chính trị: 8/5/1963: 2 vạn tăng phật tử ở Huế biểu tình, 16/6/1963: 70 vạn quần chúng Sài Gòn đã biểu tình. 1/11/1963, Mĩ đảo chính Diệm - Nhu. 1965 có phong trào phá ấp chiến lược. Giữa 1965, chiến tranh đặc biệt của Mĩ thất bại.
2) Chiến tranh cục bộ:
a) H/c: sau thất bại của chiến tranh đặc biệt, Mĩ thực hiện chính tranh cục bộ ở miền Nam.
b) ND: Mĩ trực tiếp tham gia vào chiến tranh ở miền Nam:
- Đánh vào căn cứ Vạn Tường (Quảng Ngãi)
- Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô đông xuân (1965 1966) và (1966 1967) để tìm diệt quân giải phóng và bình định miền Nam.
Ta:
Thắng lợi ở Vạn Tường.
Bước vào mùa khô thứ nhất, với 720000 quân, địch mở đợt phản công với 5 cuộc hành quân tìm diệt lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở Đông Nam Bộ và Khu V, với mục tiêu đánh bại chủ lực quân giải phóng. Bước vào mùa khô thứ 2, với lực lương lên hơn 980000 quân, Mĩ mở đợt phải công với 3 cuộc hành quân lớn tìm diệt và bình định, lớn nhất là cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu nhằm tiêu diệt chủ lực và cơ quan đầu não của ta.
Kết quả: quân ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 240000 tên địch, bắn rơi 2700 máy bay, phá hủy 2200 xe tăng và xe bọc thép và hơn 3400 oto. Quần chúng đứng lên đấu tranh phá ấp chiến lược, đòi Mĩ rút về nước.

4. Đại hồi 3
a) Hoàn cảnh: Miền Bắc tiến hành cải tạo xã hội thắng lợi và pt kinh tế, miền Nam tiến hành Đồng khởi thăng lợi.
9/1960, Đảng Lao Động Việt Nam họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 tại Hà Nội.
b) Nội dung: Phân tích đặc điểm nước ta tạm thời bị chia cắt thành 2 miền, dưới hai chế độ chính trị xã họi khác nhau, mỗi miền có nhiệm vụ chính trị khác nhau:
Miền bắc tiến hành CM XHCN
Miền Nam làm cách mạng dân chủ nhân dân
2 nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau
Đề ra đường lối chung của CM XHCN tại miền Bắc
Để ra nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhật tại miền Bắc.
Bầu ban chấp hành trung ương mới do Bác Hồ làm chủ tịch nước và đồng chí Lê Duẩn làm tổng bí thư.
c) Ý nghĩa: Đánh dấu bước phát triển của cm VN. Đẩy mạnh 2 miền đi lên
Miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH
Miền Nam đánh thắng chiến tranh đặc biệt của Mĩ

5)
6/4/1972, Mĩ cho ném bom bắn phá một số nơi từ Thanh Hóa vào Quảng Bình. Ngày 16/4/1972, Mích xơn tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân nhằm phá hoại miền Bắc lần thứ hai; đến ngày 9/5/1972, tuyên bố phong tỏa cảng Hải Phòng cùng các cửa sống, luồng lạch, vùng biển miền Bắc nước ta.
Nhờ sự chuẩn bị trước và với tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu, miền Bắc đã có thế chủ động, kịp thời chống trả địch ngay từ trận đầu.
Trong điều kiện ác liệt, các hoạt động sản xuât, xây dựng ở miền Bắc vẫn không bị ngừng trệ, giao thông vận tải bảo đảm thông suốt, các mặt hoạt động khác nhau VH, giáo dục, y tế được duy trì và phát triển.
Gần 2 tháng sau khi tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ram ngay 14/12/1972, Ních xơn phê chuẩn kế hoạch tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nôi và Hải Phòng, bắt đầu từ chiều tối 18 đến 29/12/1972. Quân ta ở miền Bắc đã đánh trả và đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích bằng không quân của MĨ, làm nên trân Điện Biên Phủ trên không.
Điện Biên PHủ trên không là trận thắng quyết định của ta, đã buộc Mĩ phải trở lại Hội nghị Pari và kí Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh
 
V

vuhoang97

bạn giống tôi rôi, gửi câu khó wa nên ko ai trả lời giúp, lâu thế rồi mà vẫn ko có câu trả lời
 
Top Bottom