Sử 9 [Lịch sử 9] Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954

T

tamaharu

S

scientists

Đối với thực dân Pháp, trận Điện Biên Phủ là một thất bại thảm hại và bất ngờ. Mặc dù đã chiến đấu nhiều năm và về sau còn được Hoa Kỳ trợ giúp đắc lực, Pháp đã không thể bình định Việt Nam.Thảm bại này khiến cho họ không còn nhân lực và ý chí để mà tiếp tục ứng chiến. \Rightarrow Một ngày sau khi Pháp để Điện Biên Phủ thất thủ, ngày 8 tháng 5 năm 1954, Hội nghị Genève bắt đầu bàn về vấn đề Đông Dương. Sau hội nghị này, Pháp công nhận quyền tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.
 
N

nhokdangyeu01

- Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi , đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lí một dân tộc đất không rộng lắm, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước Xã hội Chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn mình gấp bội.
- Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng to lớn nhất của lực lượng vũ trang nhân dân và của nhân dân ta từ trước tới nay. Hình tháo phản công cục bộ đã tiến lên hình thái tiến công địch trên khắp các chiến trường, vượt ra ngoài chiến trường chính, mở rộng đến chiến trường miền Nam và trên toàn Đông Dương, ở cả chính diện và trên khắp các mặt trận sau lưng địch. Chiến tranh chính quy của ta đã giáng cho địch những đòn chí tử, đồng thời chiến tranh du kích biến thành cao trào nổi dậỷơ khắp nơi. Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng trên quy mô cả nước để đánh bại kẻ địch.
Chiến thắng to lớn ấy chứng minh sức mạnh vĩ đại của nhân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ:
- Vì đã đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lí một dân tộc đất không rộng lắm, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn mình gấp bội.
- Vì đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài , anh dũng chống thực dân Pháp trên đất nước ta cũng như ở Lào và Campuchia. Nó trực tiếp dẫn đến thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, buộc nước Pháp và các nước tham dự Hội nghị phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, đánh dấu thời kì mới trong cuộc đấu tranh của thế giới.
 
T

thoiminh

- Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi , đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lí một dân tộc đất không rộng lắm, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước Xã hội Chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn mình gấp bội.
- Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng to lớn nhất của lực lượng vũ trang nhân dân và của nhân dân ta từ trước tới nay. Hình tháo phản công cục bộ đã tiến lên hình thái tiến công địch trên khắp các chiến trường, vượt ra ngoài chiến trường chính, mở rộng đến chiến trường miền Nam và trên toàn Đông Dương, ở cả chính diện và trên khắp các mặt trận sau lưng địch. Chiến tranh chính quy của ta đã giáng cho địch những đòn chí tử, đồng thời chiến tranh du kích biến thành cao trào nổi dậỷơ khắp nơi. Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng trên quy mô cả nước để đánh bại kẻ địch.
Chiến thắng to lớn ấy chứng minh sức mạnh vĩ đại của nhân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ:
- Vì đã đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lí một dân tộc đất không rộng lắm, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn mình gấp bội.
- Vì đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài , anh dũng chống thực dân Pháp trên đất nước ta cũng như ở Lào và Campuchia. Nó trực tiếp dẫn đến thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, buộc nước Pháp và các nước tham dự Hội nghị phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, đánh dấu thời kì mới trong cuộc đấu tranh của thế giới.
 
K

kute2linh

- Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi , đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lí một dân tộc đất không rộng lắm, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước Xã hội Chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn mình gấp bội.
- Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng to lớn nhất của lực lượng vũ trang nhân dân và của nhân dân ta từ trước tới nay. Hình tháo phản công cục bộ đã tiến lên hình thái tiến công địch trên khắp các chiến trường, vượt ra ngoài chiến trường chính, mở rộng đến chiến trường miền Nam và trên toàn Đông Dương, ở cả chính diện và trên khắp các mặt trận sau lưng địch. Chiến tranh chính quy của ta đã giáng cho địch những đòn chí tử, đồng thời chiến tranh du kích biến thành cao trào nổi dậỷơ khắp nơi. Đây là sự phối hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng trên quy mô cả nước để đánh bại kẻ địch.
Chiến thắng to lớn ấy chứng minh sức mạnh vĩ đại của nhân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ:
- Vì đã đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Nó làm sáng ngời chân lí một dân tộc đất không rộng lắm, kinh tế chậm phát triển, quân đội còn non trẻ, trang bị còn ít, nhưng đoàn kết chặt chẽ, có sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng mạnh hơn mình gấp bội.
- Vì đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài , anh dũng chống thực dân Pháp trên đất nước ta cũng như ở Lào và Campuchia. Nó trực tiếp dẫn đến thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương, buộc nước Pháp và các nước tham dự Hội nghị phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, đánh dấu thời kì mới trong cuộc đấu tranh của thế giới.
 
Top Bottom