Sử 11 [Lịch sử 11] chiến tranh thế giới thứ nhất

C

cuimuoimuoi_1969

tại vì:
- đế quốc là vì đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ , Đức ...
- đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì cuộc chiến này để lại hậu quả nặng nề cho nhân loại: [ bạn nêu hậu quả trong sgk vào bạn nhé ]
mình trả lời như vậy, không biết có thiếu sót gì không, bạn bổ sung giúp mình với nhé :)
 
H

hyhoha1

mình bổ xung rằng cược chiến tranh này chỉ dem lại lợi ích cho giai cắp thông tri (tư bản)nên coi là chiến tranh phi nghia
 
Top Bottom