Vật lí 12 Lí 12

tholai51.jc@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng tư 2020
13
1
6

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,418
3
4,459
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Chiếu một chùm tia sáng trắng song song, hẹp vào một mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A= 10 độ dưới góc tới i=6 độ , biết n vàng = 1,52. Góc lệch tia màu vàng qua lăng kính?
Theo Đ LKXAS:
sini = i = n*sinr1 = nr1 ( vì i = 6 độ nhỏ hơn 10 độ )
nr1 = sini2 = i2
Theo CT lăng kính ta có:
r1 + r2 = A
=> r2 =...
=> i2 =...
=> D = i + i2 - A
 
Top Bottom