Vật lí 11 lí 11:

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
592
1
509
126
Hà Nội
[imath]E_1=k.\dfrac{\left | q_1 \right |}{AC^{2}}[/imath]
[imath]E_2=k.\dfrac{\left | q_2 \right |}{BC^{2}}[/imath]

Vì tam giác [imath]ABC[/imath] vuông tại [imath]C[/imath] nên 2 vecto [imath]E_1[/imath] và [imath]E_2[/imath] vuông góc nhau, cường độ điện trường tổng hợp tại [imath]C[/imath] là
[imath]E=\sqrt{E^{2}_1+E^{2}_2}[/imath]


Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện học
 

Trương Song Hân

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2022
26
22
6
17
Đà Nẵng
[imath]E_1=k.\dfrac{\left | q_1 \right |}{AC^{2}}[/imath]
[imath]E_2=k.\dfrac{\left | q_2 \right |}{BC^{2}}[/imath]

Vì tam giác [imath]ABC[/imath] vuông tại [imath]C[/imath] nên 2 vecto [imath]E_1[/imath] và [imath]E_2[/imath] vuông góc nhau, cường độ điện trường tổng hợp tại [imath]C[/imath] là
[imath]E=\sqrt{E^{2}_1+E^{2}_2}[/imath]


Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện học
newt21cái này đâu nói vuông đâu ạ, thế số tính E dùm em với được không em tính được E1 với E2 rồi ạ
 

Trương Song Hân

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2022
26
22
6
17
Đà Nẵng
[imath]E_1=k.\dfrac{\left | q_1 \right |}{AC^{2}}[/imath]
[imath]E_2=k.\dfrac{\left | q_2 \right |}{BC^{2}}[/imath]

Vì tam giác [imath]ABC[/imath] vuông tại [imath]C[/imath] nên 2 vecto [imath]E_1[/imath] và [imath]E_2[/imath] vuông góc nhau, cường độ điện trường tổng hợp tại [imath]C[/imath] là
[imath]E=\sqrt{E^{2}_1+E^{2}_2}[/imath]


Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện học
newt21câu này E=22,61^2 (V/m) đúng không ạ em muốn check đáp án á
 
Top Bottom