Tin học Lập trình C++

lan30052006

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2022
26
12
21
C++:
#include <iostream>
int a = 1;
int b = 2;
int c = 0;
int d = 3;
int n = 0;
using namespace std;

int
main ()
{
 cout << "stt cua n=";
 cin >> n;
 while (d<=n)
  {
   c = (3 * b) - a;
   a=b;
   b=c;
   d++;
  }


 cout << "n=: " << c;

}
//hic :((, lau k dung mo ca toi ms lam dc
 
Last edited:

System32

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2018
342
347
76
Hà Nội
THPT Marie Curie
Last edited:
Top Bottom