Tin học Lập trình C++

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,442
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Yêu cầu: Cho biết điểm kiểm tra Tin học của 1 em học sinh (2 con điểm hệ số 1, 1 con điểm hệ số 2, 1 con điểm hệ số 3). In ra Kết quả học tập môn Tin học của em đó. Nếu điểm tổng kết >=8 đạt kết quả Giỏi, <8 và >=6,5 đạt kết quả Khá, <6,5 và >=5 đạt kết quả Trung Bình, <5 đạt kết quả Yếu.

Dữ liệu: Một dòng chứa 4 số điểm của học sinh.

Kết quả: Kết quả học tập môn Tin học của em học sinh.
 

System32

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2018
344
348
76
Hà Nội
THPT Marie Curie
Yêu cầu: Cho biết điểm kiểm tra Tin học của 1 em học sinh (2 con điểm hệ số 1, 1 con điểm hệ số 2, 1 con điểm hệ số 3). In ra Kết quả học tập môn Tin học của em đó. Nếu điểm tổng kết >=8 đạt kết quả Giỏi, <8 và >=6,5 đạt kết quả Khá, <6,5 và >=5 đạt kết quả Trung Bình, <5 đạt kết quả Yếu.

Dữ liệu: Một dòng chứa 4 số điểm của học sinh.

Kết quả: Kết quả học tập môn Tin học của em học sinh.
Hải Dưn của ngày xưa
C++:
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  double a, b, c, d, avg;
  cin >> a >> b >> c >> d;
  avg = (a + b + c * 2 + d * 3) / 7;
  if (avg >= 8) cout << 'Gioi\n';
  else if (avg >= 6.5) cout << 'Kha\n';
  else if (avg >= 5) cout << 'Trung binh\n';
  else cout << 'Yeu\n';
  return 0;
}
Nên cap cái đề bài thì sẽ rõ hơn cái format output như nào :<. Nhưng code trên thì đúng logic rồi á
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,442
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
C++:
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  double a, b, c, d, avg;
  cin >> a >> b >> c >> d;
  avg = (a + b + c * 2 + d * 3) / 7;
  if (avg >= 8) cout << 'Gioi\n';
  else if (avg >= 6.5) cout << 'Kha\n';
  else if (avg >= 5) cout << 'Trung binh\n';
  else cout << 'Yeu\n';
  return 0;
}
Nên cap cái đề bài thì sẽ rõ hơn cái format output như nào :<. Nhưng code trên thì đúng logic rồi á
System32vẫn bị sai ý ạ
 
View previous replies…

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
594
1
510
126
Hà Nội

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,442
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
float hs11,hs12,hs2,hs3,tb;
cin>>hs11>>hs12>>hs2>>hs3;
tb=(hs11+hs12+hs2*2+hs3*3)/7;
cout<<tb<<endl;

if(tb>=8)
cout<<"GIOI";

else if(tb>=6.5 && tb<8)
cout<<"KHA";

else if(tb<6.5 && tb>=5)
cout<<"TRUNG BINH";

else
cout<<"YEU";
return 0; }

Thử quả này đi em, không được nữa thì anh chịu
newt211670424533148.png
chịu thật gòi............... ........... Chán bài này quá
 

newt21

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng tư 2022
594
1
510
126
Hà Nội

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,442
596
17
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
tức là cái test case này là mình nhập số sau nó ra đáp án như cái ví dụ kìa, nên khi mà em cho những cái "nhập a b..." gì đấy tương tự thì nó sẽ đọc cái đấy và output khác mẫu thì sẽ sai luôn
newt21đr a ạ. Haizzz, mò cả ngày vẫn ko ra
 
Top Bottom