Công nghệ LAP TRINH C

bientran2306

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng mười một 2022
1
0
1
19
Đồng Nai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N, thực hiện tính và in các kết quả sau: a) Tổng các số từ 1 đến N b) Tổng các số chẵn ≤ N c) Tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 và ≤ N . d) Tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến N. Yêu cầu: Gọi A là điều kiện để tính tổng, B là công việc tính tổng, hãy vẽ lưu đồ tổng quát cho bài toán, trong đó thể hiện 3 nhiệm vụ: 1. Nhập N 2. Tính tổng theo điều kiện 3. Xuất kết quả.
 
Top Bottom