Toán 12 Lập PT đgt chứa cạnh AB, AC của tam giác ABC

L

linhtho0211

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong không gian cho tam giác ABC có A(-1;-3;-2), đường cao BK và trung tuyến CM lần lượt nằm trên đường thẳng:
[TEX](d1) \frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-4}{4}[/TEX]
và [TEX](d2): \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-5}{1}[/TEX]
Lập PT dường thẳng chứa các cạnh AB, AC của tam giác.

Mình định tìm toạ độ B và C. Viết PTTS của (d1) có được toạ độ B theo tham số t rồi suy ra toạ độ M là trung điểm AB theo tham số t. M lại thuộc (d2) thì thay toạ độ M vào tìm t. Nhưng hình như sai thì fải, vì mình thay vào dấu bằng thứ nhất của (d2) thì đc t khác dấu bằng thứ 2 của (d2). Thế mí đau. Chắc là sai chắc rùi, các bạn nói hướng làm mình ví
 
Y

youngyoung0

Trong không gian cho tam giác ABC có A(-1;-3;-2), đường cao BK và trung tuyến CM lần lượt nằm trên đường thẳng:
[TEX](d1) \frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-4}{4}[/TEX]
và [TEX](d2): \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-5}{1}[/TEX]
Lập PT dường thẳng chứa các cạnh AB, AC của tam giác.

Mình định tìm toạ độ B và C. Viết PTTS của (d1) có được toạ độ B theo tham số t rồi suy ra toạ độ M là trung điểm AB theo tham số t. M lại thuộc (d2) thì thay toạ độ M vào tìm t. Nhưng hình như sai thì fải, vì mình thay vào dấu bằng thứ nhất của (d2) thì đc t khác dấu bằng thứ 2 của (d2). Thế mí đau. Chắc là sai chắc rùi, các bạn nói hướng làm mình ví

mình nghĩ bạn làm đúng rùi , nhung hệ vô nghiệm
:)>-:)>-
 
H

hd_kinh_can_90

Trong không gian cho tam giác ABC có A(-1;-3;-2), đường cao BK và trung tuyến CM lần lượt nằm trên đường thẳng:
[TEX](d1) \frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-4}{4}[/TEX]
và [TEX](d2): \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-3}=\frac{z-5}{1}[/TEX]
Lập PT dường thẳng chứa các cạnh AB, AC của tam giác.

Mình định tìm toạ độ B và C. Viết PTTS của (d1) có được toạ độ B theo tham số t rồi suy ra toạ độ M là trung điểm AB theo tham số t. M lại thuộc (d2) thì thay toạ độ M vào tìm t. Nhưng hình như sai thì fải, vì mình thay vào dấu bằng thứ nhất của (d2) thì đc t khác dấu bằng thứ 2 của (d2). Thế mí đau. Chắc là sai chắc rùi, các bạn nói hướng làm mình ví
uh, đề bài chắc sai rồi, vì bài này cách làm cũng k có gì cả, tính thấy vô nghiêm chắc đề bài sai, cậu xem lại nha. ^^
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom