Làm giúp tớ bài này!

B

blue_star_2211

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Một gen sao mã 5 lần, môi trường cung cấp 3000Nu. Gen đó bị đột biến tổng hợp P đột biến mất một aa. Hỏi chiều dài gen đột biến?
2. Một quần thể ngẫu phối cân bằng, xét một gen có hai alen trội và lặn. kiểu gen đồng hợp lặn bằng 0,25 kiểu gen đồng hợp trội. Hỏi tỉ lệ kiểu gen dị hợp?
3. Một gen cấu tạo từ các Nu bình thường tái sinh 4 lần trong môt trường các Nu đánh dấu. Trong các gen con tạo ra có bao nhiêu gen chứa Nu bình thường.
Làm giúp tớ nhé. Thank;)
 
Top Bottom