Lai luân phiên là gì?

C

cherrynguyen_298

Lai luân phiên (Diallel cross):
Lai luân phiên trong đó tất cả các dòng, giống tham gia vào sơ đồ lai đều được lần lượt cặp đôi với nhau kể cả chiều thuận và chiều nghịch.
Đây là phép lai rất có hiệu quả nhằm MỤC ĐÍCH để đánh giá khả năng kết hợp của các dòng, giống tham gia.
 
Top Bottom