Sử 8 Kt 15p số 4

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
99
118
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Câu 1. Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới không mang ý nghĩa nào sau đây?
A. Để lại bài học đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
B. Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới.
C. Tạo điều kiện phát triển phong trào công nhân quốc tế.
D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia.
Câu 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất là một cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản.
B. dân chủ tư sản kiểu mới.
C. giải phóng dân tộc.
D. dân tộc, dân chủ nhân dân.
Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ
A. In-đô-nê-xi-a. B. Xiêm.
C. Mã Lai. D. Phi-líp-pin.
Câu 4. Từ cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng sau các nước nào?
A. Mĩ, Đức, Anh.
B. Đức, Nga, Mĩ.
C. Mĩ, Nga, Trung Quốc.
D. Nga, Pháp, Hà Lan.
Câu 5. Vào đầu thế kỉ XX, những ngành công nghiệp nào ở Pháp mới ra đời đạt được nhiều thành tựu?
A. Khai thác mỏ, luyện kim.
B. Điện khóm hóa chất, chế tạo ô tô.
C. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu.
D. Khai mỏ, hóa chất, đóng tàu.
Câu 6. Chính sách đối nội, đối ngoại nào sau đây không được nhà nước Đức thực hiện trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. đàn áp phong trào công nhân.
B. đề cao chủng tộc Đức.
C. tích cực chạy đua vũ trang.
D. cải cách toàn diện nền kinh tế.
 

Cự Giải 2k6

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
841
1,326
151
15
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Câu 1. Cách mạng tháng Mười Nga đối với thế giới không mang ý nghĩa nào sau đây?
A. Để lại bài học đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
B.
Dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới.
C. Tạo điều kiện phát triển phong trào công nhân quốc tế.
D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia.
Câu 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 mang tính chất là một cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản.
B. dân chủ tư sản kiểu mới.
C.
giải phóng dân tộc.
D. dân tộc, dân chủ nhân dân.
Câu 3. Đến cuối thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á đều thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, ngoại trừ
A. In-đô-nê-xi-a. B. Xiêm.
C.
Mã Lai. D. Phi-líp-pin.
Câu 4. Từ cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng sau các nước nào?
A. Mĩ, Đức, Anh.
B.
Đức, Nga, Mĩ.
C. Mĩ, Nga, Trung Quốc.
D. Nga, Pháp, Hà Lan.
Câu 5. Vào đầu thế kỉ XX, những ngành công nghiệp nào ở Pháp mới ra đời đạt được nhiều thành tựu?
A. Khai thác mỏ, luyện kim.
B. Điện khóm hóa chất, chế tạo ô tô.
C.
Luyện kim, hóa chất, đóng tàu.
D. Khai mỏ, hóa chất, đóng tàu.
Câu 6. Chính sách đối nội, đối ngoại nào sau đây không được nhà nước Đức thực hiện trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. đàn áp phong trào công nhân.
B. đề cao chủng tộc Đức.
C. tích cực chạy đua vũ trang.
D. cải cách toàn diện nền kinh tế.

Bạn tham khảo bài làm của mình. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình để nhận hỗ trợ.
Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom