Sử 8 Kt 15 số 3

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
99
118
21
12
Cà Mau
Tân lợi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Câu 1. Đảng Bônsêvích đã đề ra chủ trương gì để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai?
A. Phát động cuộc đấu tranh dân chủ trên phạm vi cả nước.
B. Dùng bạo lực lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
C. Tiếp tục cách mạng tháng Hai đang còn dang dở.
D. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc.
Câu 2. Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là
A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.
B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.
C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.
D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.
Câu 3. Đến khoảng thời gian nào Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn?
A. đầu năm 1917. B. cuối năm 1917.
C. đầu năm 1918. D. cuối năm 1918.
Câu 4. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.
Câu 5. Ý nào không phản ánh đặc điểm của đẳng cấp Tăng lữ trong xã hội Pháp trước cách mạng?
A. Được hưởng mọi đặc quyền kinh tế.
B. Nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội.
C. Không phải đóng thuế cho nhà vua.
D. Thuộc đẳng cấp trên đẳng cấp thứ ba.
Câu 6. Nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến trong hoàn cảnh nào?
A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.
B. Phái Giacôbanh lên cầm quyền.
C. Chuyên chính Giacôbanh khủng hoảng.
D. Tình hình “Tổ quốc lâm nguy”
@Huỳnh Thị Bích Tuyền giúp e với ạ
 
Last edited:

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
980
1
1,226
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 1. Đảng Bônsêvích đã đề ra chủ trương gì để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai?
A. Phát động cuộc đấu tranh dân chủ trên phạm vi cả nước.
B. Dùng bạo lực lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
C. Tiếp tục cách mạng tháng Hai đang còn dang dở.
D. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc.
Câu 2. Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là
A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.
B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.
C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.
D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.
Câu 3. Đến khoảng thời gian nào Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn?
A. đầu năm 1917. B. cuối năm 1917.
C. đầu năm 1918. D. cuối năm 1918.
Câu 4. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.
Câu 5. Ý nào không phản ánh đặc điểm của đẳng cấp Tăng lữ trong xã hội Pháp trước cách mạng?
A. Được hưởng mọi đặc quyền kinh tế.
B. Nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội.
C. Không phải đóng thuế cho nhà vua.
D. Thuộc đẳng cấp trên đẳng cấp thứ ba.
Câu 6. Nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến trong hoàn cảnh nào?
A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.
B. Phái Giacôbanh lên cầm quyền.
C. Chuyên chính Giacôbanh khủng hoảng.
D. Tình hình “Tổ quốc lâm nguy”
@Huỳnh Thị Bích Tuyền giúp e với ạ
Câu 1. Đảng Bônsêvích đã đề ra chủ trương gì để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại ở Nga sau Cách mạng tháng Hai?
A. Phát động cuộc đấu tranh dân chủ trên phạm vi cả nước.
B. Dùng bạo lực lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.
C. Tiếp tục cách mạng tháng Hai đang còn dang dở.
D. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc.
Câu 2. Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga đó là
A. mục đích của Cách mạng tháng Mười Nga.
B. ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga.
C. nguyên tắc của Cách mạng tháng Mười Nga.
D. nội dung của Cách mạng tháng Mười Nga.
Câu 3. Đến khoảng thời gian nào Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn?
A. đầu năm 1917. B. cuối năm 1917.
C. đầu năm 1918. D. cuối năm 1918.
Câu 4. Sự gắn bó, đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp không được thể hiện ở những điểm nào?
A. A-cha-Xoa lập căn cứ chông Pháp ở vùng Bảy Núi (Châu Đốc Việt Nam) liên minh với nghĩa quân Thiên Hộ Dương.
B. Pu-côm-bô xây dựng căn cứ ở Tây Ninh, liên kết với nghĩa quân Trương Quyền.
C. Năm 1901, một cuộc khởi nghĩa nổ ra ở cao nguyên Bô-lô-ven lan sang Việt Nam.
D. Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) ở Việt Nam diễn ra sôi nổi.
Câu 5. Ý nào không phản ánh đặc điểm của đẳng cấp Tăng lữ trong xã hội Pháp trước cách mạng?
A. Được hưởng mọi đặc quyền kinh tế.
B. Nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội.
C. Không phải đóng thuế cho nhà vua.
D. Thuộc đẳng cấp trên đẳng cấp thứ ba.
Câu 6. Nhân dân Pari cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến trong hoàn cảnh nào?
A. Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.
B. Phái Giacôbanh lên cầm quyền.
C. Chuyên chính Giacôbanh khủng hoảng.
D. Tình hình “Tổ quốc lâm nguy”
Bạn tham khảo bài làm của mình. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình để nhận hỗ trợ.
Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom