ko bit pót anh? thia' nao` cA?

7

7124119

1. thật sự lúc đầu hơi giật mình...tưởng ảnh kinh dị...Vì màu hơi tối..mà hình chưa lên kịp..Làm 1 phen đứng tim...:D
2. Sau khio xem xong thấy xứng đôi vừa lứa...bộp bộp bộp >>> 1 tràng pháo tay ý mà

3. dề nghị bạn gõ dấu dùm...Không gõ dấu đọc hok hỉu mà nhức mắt quá bạn ahhhhhhhh :D
 
K

kisskissme

7124119 said:
1. thật sự lúc đầu hơi giật mình...tưởng ảnh kinh dị...Vì màu hơi tối..mà hình chưa lên kịp..Làm 1 phen đứng tim...:D
2. Sau khio xem xong thấy xứng đôi vừa lứa...bộp bộp bộp >>> 1 tràng pháo tay ý mà

3. dề nghị bạn gõ dấu dùm...Không gõ dấu đọc hok hỉu mà nhức mắt quá bạn ahhhhhhhh :D
ythia' ah`, hix hix tai minh` wen theo thoi quen chat ma`
 
Top Bottom