Hóa 9 KL tác dụng với muối

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dung dịch A chứa a mol FeSO4 và b mol CuSO4.Xét 3 TN :
TN1 : Thêm [imath]c[/imath] mol [imath]Mg[/imath] vào dd [imath]A[/imath] sau phản ứng thu được dung dịch có [imath]3[/imath] muối
TN2 : Thêm [imath]2c[/imath] mol [imath]Mg[/imath] vào dd [imath]A[/imath] sau phản ứng thu được dung dịch có [imath]2[/imath] muối
TN3 : Thêm [imath]3c[/imath] mol [imath]Mg[/imath] vào dd [imath]A[/imath] sau phản ứng thu được dung dịch có [imath]1[/imath] muối
a/ Tìm mối liên hệ giữa c với a,b trong từng thí nghiệm trên
Xét TN1 :
Vì dung dịch sau phản ứng chứa [imath]3[/imath] muối nên [imath]3[/imath] muối ấy là [imath]\begin{cases} CuSO_4 \text{ dư } \\ MgSO_4 \text{ sinh ra sau phản ứng 1 } \\ FeSO_4 \end{cases}[/imath]
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]Cu_SO_4 \text{ dư } \to[/imath] Tính theo [imath]Mg[/imath]
[imath]\to c< a[/imath]
Xét TN2 :
Vì dung dịch sau phản ứng chứa [imath]2[/imath] muối nên [imath]2[/imath] muối ấy là [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ CuSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath] hoặc [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ FeSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath]
Xét [imath]2[/imath] muối là [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ FeSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath]
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]CuSO_4[/imath] hết và [imath]Mg[/imath] dư [imath]\to n_{Mg} \text{ dư } =2c -b (mol)[/imath]
[imath]Mg +FeSO_4 \to MgSO_4 +Fe[/imath]
Mà [imath]FeSO_4[/imath] dư [imath]\to a > 2c -b[/imath]
Xét [imath]2[/imath] muối [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ CuSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath]
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]CuSO_4[/imath] dư [imath]\to b > 2c[/imath]
Xét TN3
Vì dung dịch sau phản ứng chứa [imath]1[/imath] muối nên [imath]1[/imath] muối ấy là [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] hết hoặc [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4 ; FeSO_4[/imath] hết
Xét [imath]1[/imath] muối ấy là [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] hết
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]CuSO_4[/imath] hết [imath]b < 3c \quad (1)[/imath]
Xét [imath]1[/imath] muối ấy là [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4 ; FeSO_4[/imath] hết
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
[imath]n_{Mg}[/imath] dư [imath]= 3c -b[/imath]
[imath]Mg +FeSO_4 \to MgSO_4 +Fe[/imath]
Vì [imath]FeSO_4[/imath] hết [imath]\to a < 3c -b \quad (2)[/imath]
Từ [imath](1) ; (2) \Rightarrow a <3c-b[/imath]
b/
Cho [imath]a = 0,2 ; b = 0,3 ; c =0,4[/imath]. Tính [imath]m[/imath] rắn thu được sau phản ứng
Với [imath]a = 0,2 ; b = 0,3 ; c =0,4[/imath] thấy thỏa mãn TN3 : [imath]a <3c-b[/imath]
Khi đó :
[imath]n_{Mg}[/imath] dư [imath]=3c -b -a = 3 . 0,4 - 0,3 - 0,2 = 0,7 \to m_{Mg} =16,8g[/imath]
[imath]n_{Cu} =b = 0,3 \to m_{Cu} =19,2g[/imath]
[imath]n_{Fe} =a = 0,2 \to m_{Fe} =11,2g[/imath]
Mọi người xem giúp em làm đúng chưa ạ
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Mình nghĩ ở thí nghiệm 3 làm vậy là chưa chuẩn nha
Một muối ở đây chắc là [imath]MgSO_4[/imath] vì [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath] hết
Nếu chỉ có [imath]CuSO_4[/imath] hết thì dung dịch có hai muối là [imath]FeSO_4[/imath] dư và [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành
Bài này mình nên làm theo cái câu mà cô dạy anh gọi là thần chú nah :"kim loại đếm ngược ion đếm xuôi" nhưng vì e chưa học về ion nên cứ coi nó là muối cũng được
Ta xếp các kim loại [imath]Mg,Fe,Cu[/imath] theo dãy điện hóa :
[imath]Mg-----------------Fe------------------Cu[/imath]
ion đếm xuôi =>3 muối = 3 ion => còn cả 3 => [imath]CuSO_4[/imath] dư
Tương tự với 2 muối => có 2 ion => [imath]CuSO_4[/imath] hết
Với 1 muối => có 1 ion => [imath]FeSO_4,CuSO_4[/imath] hết còn [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm kiến thức về hóa 9 tại đây
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Mình nghĩ ở thí nghiệm 3 làm vậy là chưa chuẩn nha
Một muối ở đây chắc là [imath]MgSO_4[/imath] vì [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath] hết
Nếu chỉ có [imath]CuSO_4[/imath] hết thì dung dịch có hai muối là [imath]FeSO_4[/imath] dư và [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành
Bài này mình nên làm theo cái câu mà cô dạy anh gọi là thần chú nah :"kim loại đếm ngược ion đếm xuôi" nhưng vì e chưa học về ion nên cứ coi nó là muối cũng được
Ta xếp các kim loại [imath]Mg,Fe,Cu[/imath] theo dãy điện hóa :
[imath]Mg-----------------Fe------------------Cu[/imath]
ion đếm xuôi =>3 muối = 3 ion => còn cả 3 => [imath]CuSO_4[/imath] dư
Tương tự với 2 muối => có 2 ion => [imath]CuSO_4[/imath] hết
Với 1 muối => có 1 ion => [imath]FeSO_4,CuSO_4[/imath] hết còn [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm kiến thức về hóa 9 tại đây
The RisMặc dù emm chưa hiểu lắm thế tóm lại lại gồm 3 muối đó là CuSO4 ; FeSO4 dư ; MgSO4 ạ?
 
  • Like
Reactions: The Ris
View previous replies…

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Mặc dù emm chưa hiểu lắm thế tóm lại lại gồm 3 muối đó là CuSO4 ; FeSO4 dư ; MgSO4 ạ?
Only NormalTN1: 3 muối là [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành , [imath]FeSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] dư
TN2: 2 muối đó là [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành và [imath]FeSO_4[/imath] dư
TN3 : 1 muối là [imath]MgSO_4[/imath] hai muối [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath] hết
Phản ứng với kim loại và hỗn hợp muối luôn xảy ra theo thứ tự xa nhau phản ứng trước nên mình không xét các trường hợp như toán đâu nha
 
  • Love
Reactions: Only Normal

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
TN1: 3 muối là [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành , [imath]FeSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] dư
TN2: 2 muối đó là [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành và [imath]FeSO_4[/imath] dư
TN3 : 1 muối là [imath]MgSO_4[/imath] hai muối [imath]CuSO_4[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath] hết
Phản ứng với kim loại và hỗn hợp muối luôn xảy ra theo thứ tự xa nhau phản ứng trước nên mình không xét các trường hợp như toán đâu nha
The RisỞ chỗ TN2 nếu lỡ CuSO4 dư thì sao ạ :<< Và tại sao k có trường hợp này
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ở chỗ TN2 nếu lỡ CuSO4 dư thì sao ạ :<< Và tại sao k có trường hợp này
Only NormalVì nếu [imath]CuSO_4[/imath] dư thì dung dịch sẽ chứa 3 muối nha bạn đó là [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành , [imath]CuSO_4[/imath] dư và [imath]FeSO_4[/imath]
để hiểu thêm bạn có thể đọc bài viết này nha
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Vì nếu [imath]CuSO_4[/imath] dư thì dung dịch sẽ chứa 3 muối nha bạn đó là [imath]MgSO_4[/imath] tạo thành , [imath]CuSO_4[/imath] dư và [imath]FeSO_4[/imath]
để hiểu thêm bạn có thể đọc bài viết này nha
The RisCho em hỏi ngu là trong các thí nghiệm đều xảy ra cả 2 phản ứng?
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Cho em hỏi ngu là trong các thí nghiệm đều xảy ra cả 2 phản ứng?
Only NormalThí nghiệm 1 : Chỉ có phản ứng của [imath]Mg[/imath] với [imath]CuSO_4[/imath]
Thí nghiệm 2 là phản ứng của [imath]Mg[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] , [imath]Mg[/imath] và [imath]FeSO_4[/imath] với [imath]FeSO_4[/imath] dư
Thí nghiệm 3 là phản ứng của [imath]Mg[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath],
[imath]Mg[/imath] với [imath]FeSO_4[/imath]
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Dung dịch A chứa a mol FeSO4 và b mol CuSO4.Xét 3 TN :
TN1 : Thêm [imath]c[/imath] mol [imath]Mg[/imath] vào dd [imath]A[/imath] sau phản ứng thu được dung dịch có [imath]3[/imath] muối
TN2 : Thêm [imath]2c[/imath] mol [imath]Mg[/imath] vào dd [imath]A[/imath] sau phản ứng thu được dung dịch có [imath]2[/imath] muối
TN3 : Thêm [imath]3c[/imath] mol [imath]Mg[/imath] vào dd [imath]A[/imath] sau phản ứng thu được dung dịch có [imath]1[/imath] muối
a/ Tìm mối liên hệ giữa c với a,b trong từng thí nghiệm trên
Xét TN1 :
Vì dung dịch sau phản ứng chứa [imath]3[/imath] muối nên [imath]3[/imath] muối ấy là [imath]\begin{cases} CuSO_4 \text{ dư } \\ MgSO_4 \text{ sinh ra sau phản ứng 1 } \\ FeSO_4 \end{cases}[/imath]
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]Cu_SO_4 \text{ dư } \to[/imath] Tính theo [imath]Mg[/imath]
[imath]\to c< a[/imath]
Xét TN2 :
Vì dung dịch sau phản ứng chứa [imath]2[/imath] muối nên [imath]2[/imath] muối ấy là [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ CuSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath] hoặc [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ FeSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath]
Xét [imath]2[/imath] muối là [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ FeSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath]
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]CuSO_4[/imath] hết và [imath]Mg[/imath] dư [imath]\to n_{Mg} \text{ dư } =2c -b (mol)[/imath]
[imath]Mg +FeSO_4 \to MgSO_4 +Fe[/imath]
Mà [imath]FeSO_4[/imath] dư [imath]\to a > 2c -b[/imath]
Xét [imath]2[/imath] muối [imath]\begin{cases} MgSO_4 \\ CuSO_4 \text{ dư } \end{cases}[/imath]
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]CuSO_4[/imath] dư [imath]\to b > 2c[/imath]
Xét TN3
Vì dung dịch sau phản ứng chứa [imath]1[/imath] muối nên [imath]1[/imath] muối ấy là [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] hết hoặc [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4 ; FeSO_4[/imath] hết
Xét [imath]1[/imath] muối ấy là [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4[/imath] hết
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
Vì [imath]CuSO_4[/imath] hết [imath]b < 3c \quad (1)[/imath]
Xét [imath]1[/imath] muối ấy là [imath]MgSO_4[/imath] và [imath]CuSO_4 ; FeSO_4[/imath] hết
[imath]Mg +CuSO_4 \to MgSO_4 +Cu[/imath]
[imath]n_{Mg}[/imath] dư [imath]= 3c -b[/imath]
[imath]Mg +FeSO_4 \to MgSO_4 +Fe[/imath]
Vì [imath]FeSO_4[/imath] hết [imath]\to a < 3c -b \quad (2)[/imath]
Từ [imath](1) ; (2) \Rightarrow a <3c-b[/imath]
b/
Cho [imath]a = 0,2 ; b = 0,3 ; c =0,4[/imath]. Tính [imath]m[/imath] rắn thu được sau phản ứng
Với [imath]a = 0,2 ; b = 0,3 ; c =0,4[/imath] thấy thỏa mãn TN3 : [imath]a <3c-b[/imath]
Khi đó :
[imath]n_{Mg}[/imath] dư [imath]=3c -b -a = 3 . 0,4 - 0,3 - 0,2 = 0,7 \to m_{Mg} =16,8g[/imath]
[imath]n_{Cu} =b = 0,3 \to m_{Cu} =19,2g[/imath]
[imath]n_{Fe} =a = 0,2 \to m_{Fe} =11,2g[/imath]
Mọi người xem giúp em làm đúng chưa ạ
Only Normal

TN 2: sai, nếu là 2 muối chỉ là MgSO4 + FeSO4,
Không thể có MgSO4 và CuSO4
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
View previous replies…

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Cho em hỏi tại sao CuSO4 không thể dư? Có phải vì nếu CuSO4 dư thì Mg không thể khử được CuSO4 để tạo thành MgSO4 k ạ?
Only Normalkhông bạn nhé nếu CuSO4 dư thì Mg hết lúc này Fe sã td CuSO4 tạo FeSO4 lúc này nếu CuSO4 dư đến cuối thì sẽ xuất hiện đến 3 muối=>không thõa
 
  • Like
Reactions: Công Phụng

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
  • Like
Reactions: The Ris
Top Bottom