GDCD Kinh tế chính trị

Hieunghia2202020

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2
4
6
21
Bắc Giang
Kxkxkdod
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ai học Kinh tế chính trị giúp mình câu này:
Tính tất yếu khách quan, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của Việt Nam.
Giống tài liệu dưới 20% nhé
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,025
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Chào em, thực tế kiến thức liên quan tới hệ thống chính trị và bao hàm đó có kiến thức em hỏi thì buộc giống tài liệu 100% theo quan đúng quan điểm về chủ trương, đường lối của Đảng. Vì mình không thể bịa ra hay xuyên tạc quan điểm đường lối được. Bởi câu hỏi của em mang tính chính trị. Tài liệu về văn kiện, nghị quyết của Đảng đưa ra về vấn đề này, mình trả lời lại mà chỉ giống được 20% mà 80% đưa ra mà khác thì không được. Trừ khi câu hỏi sẽ là anh/chị có suy nghĩ gì về tính tất yếu khách quan, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Chị cũng là cử nhân chính trị nên việc nói sai quan điểm của Đảng là điều tối kỵ khi học các môn chuyên ngành về chính trị như: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin (Như chị học sẽ bao gồm 3 môn là triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học), tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,...
Giờ chị copy cả bài đó lên đây sẽ không hay nên em tìm đọc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Em trả lời vào bài như sau:
Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì tính tất yếu khách quan, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra như sau:
* Tính tất yếu khách quan em lấy y nguyên phần I. Tình hình
* Giải pháp em lấy mục 2 nhỏ "quan điểm chỉ đạo" trong phần II. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo.
Đây là nghị quyết mới nhất của Đảng ta về vấn đề này em nhé
 
Top Bottom