Ngoại ngữ Kiến thức trọng tâm phần thì

Hàn Tuệ Lâm

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
465
571
119
Du học sinh
Hogwarts
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years.
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
 
 • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying

10. The Olympic Games............every four years.
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
8. dùng QKHT (diễn tả 1 h/g trc 1 h/đ trong qk)
10. The Olympic Games là số nhiều ^^
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,967
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years.
A. take place

B. takes place
C. took place
D. is taking place
E làm đúng 8/10 nhé ^^
E xem lại câu 8 và câu 10 nhé ^^
 

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
Xả stress với 10 câu về thì căn bản đi mấy đứa ^_^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Eddie225 @chi254 @joon_young#1 @Một Nửa Của Sự Thật @Lù Nguyễn Thanh Thảo @Lưu Thị Thu Kiều @Tuấn Nguyễn Nguyễn @orangery @Tú Linh @Hàn Tuệ Lâm
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years.
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place

1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years.
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
 
 • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,071
7
3,988
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years. ( E nghĩ TOG là một tên cuộc thi lên sẽ không chia số nhiều )
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,967
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years.
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
E làm đúng 10/10 nhé ^^
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years. ( E nghĩ TOG là một tên cuộc thi lên sẽ không chia số nhiều )
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
Hì, e làm đúng 9/10.
Để chị giải đáp câu này rõ ràng hơn cho e. Chắc là e ko phục với mấy câu giải thích trên của chị rồi :D
The Olympic Games ko phải là tên cuộc thi em ạ. Mà The Olympic Games là tên của thế vận hội Olympic. Tại đây, các vận động viên sẽ tham gia rất nhiều cuộc thi nhỏ lẻ. Ở đây ngta dùng chữ "games" số nhiều ý tưởng ám chỉ là những cuộc thi có trong thế vận hội á e ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,967
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
:D
Đáp án bài này thì ra chị quên post :D
Chị đưa key chuẩn nhé ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @Snowball fan ken @Eddie225 @Lưu Thị Thu Kiều @Một Nửa Của Sự Thật @Hàn Tuệ Lâm @Tú Linh @Lù Nguyễn Thanh Thảo
1. I come from Canada.Where .............you .............from?
A. do/come
B. did/ come
C. are coming
D. have/come


2. When I last............…Jane,she .............to find a job.
A. see/was trying
B. saw/was trying
C. have seen/tried
D. saw/tried


3. I…............at 8 o’clock every morning.
A. was getting up
B. got up
C. is getting up
D. get up


4. ….............you go to the dentist?
A. how often are
B. how often do
C. how often does
D. how are


5. Ann.............tea very often.
A. doesn’t drink
B. don’t drink
C. didn’t drink
D. hasn’t drunken


6. The sun…............in the East.
A. is rising
B. rose
C. has risen
D. rises


7 It is a nice day.I.............we go out for a walk.
A. suggested
B. suggest
C. is suggesting
D. are suggesting


8. Tim was tired.He.............hard all day.
A. has been studying
B. studies
C. studied
D. had been studying


9. Bad driving often............many accidents.
A. caused
B. had caused
C. causes
D. has cause


10. The Olympic Games............every four years.
A. take place
B. takes place
C. took place
D. is taking place
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,967
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Bây giờ tại topic này vẫn khởi động những câu dễ trc nhé ^^
@Eddie225 @orangery @joon_young#1 @Ngọc Đạt @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @Saukhithix2 @chi254 @Narumi04 @aooyuki@gmail.com @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @Hoàng Hương Giang @Nhóc lười A2 @toilatot @_Yub_ @anhthudl @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Tú Linh @Phan Thị Xuân Huyên @hoangnga2709 @kingsman(lht 2k2) @Di Thư @Jotaro Kujo

@Khả Dii @Một Nửa Của Sự Thật @Phan Đặng Quốc Huy @hanh2002123 @tranvandong08 @Mưa Tím Sky @boyfriend905 @Thiên trường địa cửu @luuthaouyen1106@gmail.com @Dangtp Lan
1. I (not tell)_______ you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be)________ to Greece until Sally and I went there last summer.
3. By the time I'm 50, I (make)________ a million dollars.
4. I (know)________ that you were here.
5. He (call)________ his granddaughter daily?
6. She (prepare)___was preparing_____ lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see)___ haven't seen _____ my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject)________ me before.
9. Last night I (dream)_______ that I was living in Norway.
10. I (listen)________ to music when she came in.
 

cryquotes@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng sáu 2017
56
17
11
19
1. In all the world, there (be) ___ are ___ only 14 mountains that (reach) ____reach____above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __comes_ to see his parents.

3. When I (come) __came________, she (leave) ___has left______for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather has never (fly) ___flown_______ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

5. We have just (decide) ___decided_______ that we (undertake) _____undertook_______ the job.

6. He told me that he (take) ___will take_______ a trip to California the following week.

7. I knew that this road (be) ____was______ too narrow.

8. Right now I (attend) __am attending__ class. Yesterday at this time I (attend) ___was attending__class.

9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) ____arrived______at the airport, Mary (wait) ______was waiting____ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __has lived________on this earth for 55 years .
 
 • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,071
7
3,988
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. I (not tell) didn't tell you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be)hadn't been to Greece until Sally and I went there last summer. ( e làm bừa )
3. By the time I'm 50, I will make a million dollars.
4. I (know) knew that you were here.
5.Does He (call) call his granddaughter daily?
6. She (prepare) was preparing lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see) haven't seen my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject)rejected me before.
9. Last night I (dream) dreamed that I was living in Norway.
10. I (listen)was listening to music when she came in.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,071
7
3,988
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. In all the world, there (be) ___ are ___ only 14 mountains that (reach) ____reach____above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __comes_ to see his parents.

3. When I (come) __came________, she (leave) ___has left______for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather has never (fly) ___flown_______ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

5. We have just (decide) ___decided_______ that we (undertake) _____undertook_______ the job.

6. He told me that he (take) ___will take_______ a trip to California the following week.

7. I knew that this road (be) ____was______ too narrow.

8. Right now I (attend) __am attending__ class. Yesterday at this time I (attend) ___was attending__class.

9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) ____arrived______at the airport, Mary (wait) ______was waiting____ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __has lived________on this earth for 55 years .
U làm bài nào vậy?
 

cryquotes@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng sáu 2017
56
17
11
19
1. I (not tell)___didn't tell____ you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be)___was_____ to Greece until Sally and I went there last summer.
3. By the time I'm 50, I (make)__has made____ a million dollars.
4. I (know)__knew______ that you were here.
5. Does He (call)___call_____ his granddaughter daily?
6. She (prepare)___was preparing_____ lunch when someone rang the doorbell.
7.Haven't You (see)___ seen _____ my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject)___has rejected__ me before.
9. Last night I (dream)___dreamed____ that I was living in Norway.
10. I (listen)___was listening__ to music when she came in.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,071
7
3,988
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. In all the world, there (be) ___ are ___ only 14 mountains that (reach) ____reach____above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __comes_ to see his parents.

3. When I (come) __came________, she (leave) ___has left______for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather has never (fly) ___flown_______ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

5. We have just (decide) ___decided_______ that we (undertake) _____undertook_______ the job.

6. He told me that he (take) ___will take_______ a trip to California the following week.

7. I knew that this road (be) ____was______ too narrow.

8. Right now I (attend) __am attending__ class. Yesterday at this time I (attend) ___was attending__class.

9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) ____arrived______at the airport, Mary (wait) ______was waiting____ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __has lived________on this earth for 55 years .
@cryquotes@gmail.com bài này cậu làm đề nào vậy??
 
 • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,547
13,967
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. In all the world, there (be) ___ are ___ only 14 mountains that (reach) ____reach____above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __comes_ to see his parents.

3. When I (come) __came________, she (leave) ___has left______for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather has never (fly) ___flown_______ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

5. We have just (decide) ___decided_______ that we (undertake) _____undertook_______ the job.

6. He told me that he (take) ___will take_______ a trip to California the following week.

7. I knew that this road (be) ____was______ too narrow.

8. Right now I (attend) __am attending__ class. Yesterday at this time I (attend) ___was attending__class.

9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) ____arrived______at the airport, Mary (wait) ______was waiting____ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __has lived________on this earth for 55 years .
Chào e. Hiện tại là các bạn đã cùng tham gia giải bài đến trang 8 rồi e.
Về bài làm của e , e làm đúng 6/10 nhé
E xem lại câu trả lời chi tiết này của chị nhé ^^
"1. In all the world, there (be) _____are_____ only 14 mountains that (reach) ______reach____above 8,000 meters.
=> Sử dụng thì hiện tại đơn vì diễn tả 1 sự thật hiển nhiên
2. He sometimes (come) ______comes____ to see his parents.
=> "sometimes" là trạng từ chỉ tần suất ... là đặc trưng của thì hiện tại đơn
3. When I (come) _____came_____, she (leave) _____had left_____for Dalat ten minutes ago.
=> Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ. Hành động cô ấy đã rời đi rồi thì tôi mới đến => Cả 2 đều dùng quá khứ.
4. My grandfather never (fly) _____has never flown_____ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
=> Có từ "ever" => Dùng HTHT
5. We just (decide) _____have just decided_____ that we (undertake) ______would undertake______ the job.
=> Có từ "just" dùng HTHT
6. He told me that he (take) _____would take_____ a trip to California the following week.
=> Đây là câu tường thuật. Từ "will take" chúng ta biến đổi lại thành "would take"
7. I knew that this road (be) _____was_____ too narrow.
=> Diễn tả 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ
8. Right now I (attend) _____am attending_____ class. Yesterday at this time I (attend) _____was attending_____class.
=> Có từ "right now" nên dùng HTTD. Và có từ "yesterday at this time" nên dùng QKTD
9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) _____arrive_____at the airport, Mary (wait) ____will be waiting______ for me.
=> Diễn tả 1 sự vc sẽ xảy ra trong tương lai. Thì HTĐ thường đi kèm để đệm nghĩa cho hành động sẽ xảy ra tiếp diễn trong 1 thời điểm tại tương lai
10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) _____had lived_____on this earth for 55 years .
=> Có từ "by last year" nên chúng ta dùng QKHT."
E đăng kí tại topic này hộ chị để sau này chị cập nhật thông tin và đưa tên e vào danh sách tham gia làm bài nhé ^^
https://diendan.hocmai.vn/threads/khao-sat-thong-tin-box-tieng-anh.619296/page-3#post-3118399
1. I (not tell) didn't tell you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be)hadn't been to Greece until Sally and I went there last summer. ( e làm bừa )
3. By the time I'm 50, I will make a million dollars.
4. I (know) knew that you were here.

5.Does He (call) call his granddaughter daily?
6. She (prepare) was preparing lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see) haven't seen my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject)rejected me before.
9. Last night I (dream) dreamed that I was living in Norway.
10. I (listen)was listening to music when she came in.
E làm đúng 7/10 nhé
E xem lại 3 câu chị bôi xanh.
Ko liên quan nhưng câu e làm bừa là đúng. Thì QKHT đi với thì QKĐ. Ở đây chị đã ẩn "not" hết :D Nên có vẻ nó hơi khó nhỉ :p
 

Triêu Dươngg

Phụ trách nhóm Vật lí
Cu li diễn đàn
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,429
1
7,684
819
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
1. I (not tell) didn't tell you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be) hadn't been to Greece until Sally and I went there last summer.
3. By the time I'm 50, I (make) has made a million dollars.
4. I (know) knew that you were here.
5. Does he (call) call his granddaughter daily?
6. She (prepare) was preparing lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see) haven't seen my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject) has rejected me before.
9. Last night I (dream) dreamt that I was living in Norway.
10. I (listen) was listening to music when she came in.
 
 • Like
Reactions: baochau1112

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,071
7
3,988
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Chào e. Hiện tại là các bạn đã cùng tham gia giải bài đến trang 8 rồi e.
Về bài làm của e , e làm đúng 6/10 nhé
E xem lại câu trả lời chi tiết này của chị nhé ^^
"1. In all the world, there (be) _____are_____ only 14 mountains that (reach) ______reach____above 8,000 meters.
=> Sử dụng thì hiện tại đơn vì diễn tả 1 sự thật hiển nhiên
2. He sometimes (come) ______comes____ to see his parents.
=> "sometimes" là trạng từ chỉ tần suất ... là đặc trưng của thì hiện tại đơn
3. When I (come) _____came_____, she (leave) _____had left_____for Dalat ten minutes ago.
=> Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ. Hành động cô ấy đã rời đi rồi thì tôi mới đến => Cả 2 đều dùng quá khứ.
4. My grandfather never (fly) _____has never flown_____ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
=> Có từ "ever" => Dùng HTHT
5. We just (decide) _____have just decided_____ that we (undertake) ______would undertake______ the job.
=> Có từ "just" dùng HTHT
6. He told me that he (take) _____would take_____ a trip to California the following week.
=> Đây là câu tường thuật. Từ "will take" chúng ta biến đổi lại thành "would take"
7. I knew that this road (be) _____was_____ too narrow.
=> Diễn tả 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ
8. Right now I (attend) _____am attending_____ class. Yesterday at this time I (attend) _____was attending_____class.
=> Có từ "right now" nên dùng HTTD. Và có từ "yesterday at this time" nên dùng QKTD
9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) _____arrive_____at the airport, Mary (wait) ____will be waiting______ for me.
=> Diễn tả 1 sự vc sẽ xảy ra trong tương lai. Thì HTĐ thường đi kèm để đệm nghĩa cho hành động sẽ xảy ra tiếp diễn trong 1 thời điểm tại tương lai
10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) _____had lived_____on this earth for 55 years .
=> Có từ "by last year" nên chúng ta dùng QKHT."
E đăng kí tại topic này hộ chị để sau này chị cập nhật thông tin và đưa tên e vào danh sách tham gia làm bài nhé ^^
https://diendan.hocmai.vn/threads/khao-sat-thong-tin-box-tieng-anh.619296/page-3#post-3118399

E làm đúng 7/10 nhé
E xem lại 3 câu chị bôi xanh.
Ko liên quan nhưng câu e làm bừa là đúng. Thì QKHT đi với thì QKĐ. Ở đây chị đã ẩn "not" hết :D Nên có vẻ nó hơi khó nhỉ :p
Câu 3.8 đáp án là gì chị cấu trúc đi với by the time là gì ạ @baochau1112
 
 • Like
Reactions: baochau1112

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,022
1,235
339
18
Bình Định
Bây giờ tại topic này vẫn khởi động những câu dễ trc nhé ^^
@Eddie225 @orangery @joon_young#1 @Ngọc Đạt @Hàn Tuệ Lâm @zzh0td0gzz @Snowball fan ken @Nữ Thần Mặt Trăng @Autumn Maple @thuyhuongyc @Saukhithix2 @chi254 @Narumi04 @aooyuki@gmail.com @Lưu Thị Thu Kiều @Anh Hi @Hoàng Hương Giang @Nhóc lười A2 @toilatot @_Yub_ @anhthudl @chua...chua @Pé's Nhân Mã @thanhbinh2002 @Tú Linh @Phan Thị Xuân Huyên @hoangnga2709 @kingsman(lht 2k2) @Di Thư @Jotaro Kujo

@Khả Dii @Một Nửa Của Sự Thật @Phan Đặng Quốc Huy @hanh2002123 @tranvandong08 @Mưa Tím Sky @boyfriend905 @Thiên trường địa cửu @luuthaouyen1106@gmail.com @Dangtp Lan
1. I (not tell)_______ you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be)________ to Greece until Sally and I went there last summer.
3. By the time I'm 50, I (make)________ a million dollars.
4. I (know)________ that you were here.
5. He (call)________ his granddaughter daily?
6. She (prepare)___was preparing_____ lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see)___ haven't seen _____ my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject)________ me before.
9. Last night I (dream)_______ that I was living in Norway.
10. I (listen)________ to music when she came in.
1. I (not tell) didn't tell you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be) hadn't been to Greece until Sally and I went there last summer.
3. By the time I'm 50, I will have made (make) a million dollars.
4. I (know) knew that you were here.
5. He (call)....... his granddaughter daily?---->Does he call
6. She (prepare)___was preparing_____ lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see)___ haven't seen _____ my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject) rejected me before.
9. Last night I (dream) dreamt that I was living in Norway.
10. I (listen) was listening to music when she came in.
 
Last edited:
 • Like
Reactions: baochau1112

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
19
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
1. I (not tell)__didn't tell_____ you that I loved her, I only said that I liked her.
2. I (be)___was_____ to Greece until Sally and I went there last summer.
3. By the time I'm 50, I (make)____made____ a million dollars.
4. I (know)__knew______ that you were here. (em làm bừa)
5. He (call)____called____ his granddaughter daily?
6. She (prepare)___was preparing_when____ lunch when someone rang the doorbell.
7. You (see)___ haven't seen __haven't seen___ my brother, have you?
8. I was afraid to ask her out because she (reject)____rejected____ me before.
9. Last night I (dream)_dreamed______ that I was living in Norway.
10. I (listen)__was listening______ to music when she came in.
 
 • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom