Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là

Yukle

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
44
8
81
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là

A. 38,0 gam. B. 36,0 gam. C. 30,0 gam. D. 33,6 gam.
 

gấu bự

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng năm 2017
201
230
119
20
nco2=0.2 nH2=0.15
gọi nH2SO4 là a mol ----> nH2O= a- nH2=a- 0.15
bảo oàn khối lượng : 30.8 +98a = 60.4 + 18x(a-0.15) + 0.15x2 + 0.2x12 ---> a= 0.45 mol
gọi a mol MgSO4 và b mol FeSO4 ,nSO4( trong muối) = nH2SO4 =a = 0.45
ta có hệ
120a + 152b=60.4
a + b = 0.45
----> a=0.25 ,b = 0.2 ----> m MgSo4 = 30g
 
Top Bottom