Ngoại ngữ khoanh

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi Linh Jelly, 4 Tháng chín 2017.

Lượt xem: 229

 1. Linh Jelly

  Linh Jelly Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  20
  Điểm thành tích:
  16
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  1.We .................... we would have at school

  A.told B.said C.asked D.spoke

  2.They...................they have a big car.

  A.said B.said that C.says D.say

  3.Mary...................me she has a large doll.

  A.say B.says C.tells D.tell

  4.Dick....................me where I came from.

  A.tells B.says C.akes D.asked

  5.Peter said...................Alice "What's your name"

  A.with B.to C.for D.about

  6.The teacher said that he had to stay................

  A.that B.then C.this D.these

  7.The soccer player told me that he ...............busy.

  A.is B.was C.were D.may

  8.She asked me if I.........................interested in music

  A.were B.was C.is D.feel

  9.Why not...............us?

  A.to join B.joining C.join D.joined

  10.I can take an oral test if........................

  A.need B.necessity C.necessary D.it needed

  11.The course begins ……... 8 a.m…….5 p.m.

  A. from; during B.from; since C.from; to D.in; to

  12.I feel asleep............the movie

  A.during B.since C.from D.for

  13.I have got an awful headache .If I see a chemist's I..............buy some a aspirins

  A.must B.might C.may D.should

  14.I plan to travel around the world if I dont visit my father in Japan this year,I.............go to the USA

  A.must B.have C.may D.ought to
   
 2. Thanh Trúc Đỗ

  Thanh Trúc Đỗ Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  844
  Điểm thành tích:
  154
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

  1.We .................... we would have at school

  A.told B.said C.asked D.spoke

  2.They...................they have a big car.

  A.said B.said that C.says D.say

  3.Mary...................me she has a large doll.

  A.say B.says C.tells D.tell

  4.Dick....................me where I came from.

  A.tells B.says C.asks D.asked

  5.Peter said...................Alice "What's your name"

  A.with B.to C.for D.about

  6.The teacher said that he had to stay................

  A.that B.then C.this D.these

  7.The soccer player told me that he ...............busy.

  A.is B.was C.were D.may

  8.She asked me if I.........................interested in music

  A.were B.was C.is D.feel

  9.Why not...............us?

  A.to join B.joining C.join D.joined

  10.I can take an oral test if........................

  A.need B.necessity C.necessary D.it needed

  11.The course begins ……... 8 a.m…….5 p.m.

  A. from; during B.from; since C.from; to D.in; to

  12.I feel asleep............the movie

  A.during B.since C.from D.for

  13.I have got an awful headache .If I see a chemist's I..............buy some a aspirins

  A.must B.might C.may D.should

  14.I plan to travel around the world if I don't visit my father in Japan this year,I.............go to the USA

  A.must B.have C.may D.ought to
   
 3. Lam Băng

  Lam Băng Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  10
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Hưng Yên

  1.B
  2.A
  3.C
  4.D
  5.B
  6.B
  7.B
  8.B
  9.B
  10.C
  11.C
  12.A
  13.C
  14.C
   
 4. Vi Nguyen

  Vi Nguyen Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  760
  Điểm thành tích:
  179
  Nơi ở:
  Bình Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Chuyên Chu Văn An

  1.We .................... we would have at school

  A.told B.said C.asked D.spoke

  2.They...................they have a big car.

  A.said B.said that C.says D.say

  3.Mary...................me she has a large doll.

  A.say B.says .tells D.tell

  4.Dick....................me where I came from.

  A.tells B.says C.akes D.asked

  5.Peter said...................Alice "What's your name"

  A.with B.to: nói với ai C.for D.about

  6.The teacher said that he had to stay................

  A.that B.then-hiện tại now C.this D.these

  7.The soccer player told me that he ...............busy.

  A.is B.was C.were D.may

  8.She asked me if I.........................interested in music

  A.were B.was C.is D.feel

  9.Why not...............us?-why not + V bare

  A.to join B.joining C.join D.joined

  10.I can take an oral test if........................

  A.need B.necessity C.necessary =if need be : nếu cần D.it needed

  11.The course begins ……... 8 a.m…….5 p.m.

  A. from; during B.from; since C.from- to: từ ..đến D.in; to

  12.I feel asleep............the movie

  A.during B.since C.from D.for

  13.I have got an awful headache .If I see a chemist's I..............buy some a aspirins

  A.must B.might C.may D.should

  14.I plan to travel around the world if I dont visit my father in Japan this year,I.............go to the USA

  A.must B.have C.may D.ought to
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->