khoanh vào a, b,c ,d

bts 456

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng một 2019
33
7
6
Hà Nội
TRƯỜNG Tiểu học Lê Trọng Tấn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Exercise 5: Choose the word that has a different stress pattern from the others.
Question 1: A. incubate B. atmosphere C. indicator D. employment
Question 2: A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate
Question 3: A. volunteer B. absentee C. referee D. reindeer
Question 4: A. protection B. kayak C. beautician D. encourage
Question 5: A. bearable B. assault C. atrocious D. assortment
Question 6: A. tentative B. visionary C. inherent D. vocalist
Question 7: A. repetition B. entertainment C. temperamental D. superior
Question 8: A. audience B. exceed C. convincingly D. assure
Question 9: A. vindictive B. virtual C. numerous D. average
Question 10: A. vociferous B. information C. residential D. cosmopolitan
Exercise 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
Question 1: A. machine B. Christmas C. mechanic D. chronology
Question 2: A. paucity B. cauliflower C. laudable D. auction
Question 3: A. hurry B. purple C. murder D. burdensome
Question 4: A. forecast B. houses C. continents D. purchase
Question 5: A. resistance B. content C. essential D. instant
Question 6: A. dosage B. usage C. page D. village
Question 7: A. ringtone B. alone C. limestone D. shone
Question 8: A. species B. invent C. membership D. temperate
Question 9: A. later B. latter C. ladder D. latitude
Question 10: A. luxury B. exhaust C. executive D. anxiety
 

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
Exercise 5: Choose the word that has a different stress pattern from the others.
Question 1: A. incubate B. atmosphere C. indicator D. employment
Question 2: A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate
Question 3: A. volunteer B. absentee C. referee D. reindeer
Question 4: A. protection B. kayak C. beautician D. encourage
Question 5: A. bearable B. assault C. atrocious D. assortment
Question 6: A. tentative B. visionary C. inherent D. vocalist
Question 7: A. repetition B. entertainment C. temperamental D. superior
Question 8: A. audience B. exceed C. convincingly D. assure
Question 9: A. vindictive B. virtual C. numerous D. average
Question 10: A. vociferous B. information C. residential D. cosmopolitan
Exercise 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
Question 1: A. machine B. Christmas C. mechanic D. chronology
Question 2: A. paucity B. cauliflower C. laudable D. auction
Question 3: A. hurry B. purple C. murder D. burdensome
Question 4: A. forecast B. houses C. continents D. purchase
Question 5: A. resistance B. content C. essential D. instant
Question 6: A. dosage B. usage C. page D. village
Question 7: A. ringtone B. alone C. limestone D. shone
Question 8: A. species B. invent C. membership D. temperate
Question 9: A. later B. latter C. ladder D. latitude
Question 10: A. luxury B. exhaust C. executive D. anxiety
Bạn ơi thế từ nào đươc gạch sao bạn ko gạch để mk biết còn giúp chứ!
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Cao Khôi Trần 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
310
1,023
121
Quảng Ngãi
THCS
Bạn ơi thế từ nào đươc gạch sao bạn ko gạch để mk biết còn giúp chứ!
bạn ơi cái nà là dấu nhấn mà, cần gì phải gạch chứ, bạn có đọc đề không?
Choose the word that has a different stress pattern from the others. nghĩa là chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại!
 

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
bạn ơi cái nà là dấu nhấn mà, cần gì phải gạch chứ, bạn có đọc đề không?
Choose the word that has a different stress pattern from the others. nghĩa là chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại!
Oh mk nhầm nhé xin lỗi nha!!
 

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,520
1,337
216
16
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
Exercise 5: Choose the word that has a different stress pattern from the others.
Question 1: A. incubate B. atmosphere C. indicator D. employment
Question 2: A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate
Question 3: A. volunteer B. absentee C. referee D. reindeer
Question 4: A. protection B. kayak C. beautician D. encourage
Question 5: A. bearable B. assault C. atrocious D. assortment
Question 6: A. tentative B. visionary C. inherent D. vocalist
Question 7: A. repetition B. entertainment C. temperamental D. superior
Question 8: A. audience B. exceed C. convincingly D. assure
Question 9: A. vindictive B. virtual C. numerous D. average
Question 10: A. vociferous B. information C. residential D. cosmopolitan
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,065
1,088
176
Quảng Nam
Hogwarts
Exercise 5: Choose the word that has a different stress pattern from the others.
Question 1: A. incubate B. atmosphere C. indicator D. employment
Question 2: A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate
Question 3: A. volunteer B. absentee C. referee D. reindeer
Question 4: A. protection B. kayak C. beautician D. encourage
Question 5: A. bearable B. assault C. atrocious D. assortment
Question 6: A. tentative B. visionary C. inherent D. vocalist
Question 7: A. repetition B. entertainment C. temperamental D. superior
Question 8: A. audience B. exceed C. convincingly D. assure
Question 9: A. vindictive B. virtual C. numerous D. average
Question 10: A. vociferous B. information C. residential D. cosmopolitan
Exercise 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others
Question 1: A. machine B. Christmas C. mechanic D. chronology
Question 2: A. paucity B. cauliflower C. laudable D. auction
Question 3: A. hurry B. purple C. murder D. burdensome
Question 4: A. forecast B. houses C. continents D. purchase
Question 5: A. resistance B. content C. essential D. instant
Question 6: A. dosage B. usage C. page D. village
Question 7: A. ringtone B. alone C. limestone D. shone
Question 8: A. species B. invent C. membership D. temperate
Question 9: A. later B. latter C. ladder D. latitude
Question 10: A. luxury B. exhaust C. executive D. anxiety
Exercise 6 không có từ gạch chân nên mình làm theo suy đoán. Vì hay hỗ trợ cho mấy bạn lười gạch chân kiểu này nên mình nghĩ không đoán sai đâu :D
 

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
Excercise 5:
Question 1: D
Question 2: C
Question 3: D
Question 5: A
Question 6: C
Question 7: D
Question 8: A
Question 9: A.
Question 10: A.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Hưng Chuối

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2019
17
10
6
15
Vĩnh Phúc
Trường THCS Hải Lựu
Exercise 5: Choose the word that has a different stress pattern from the others.
Question 1: A. incubate B. atmosphere C. indicator D. employment
Question 2: A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate
Question 3: A. volunteer B. absentee C. referee D. reindeer
Question 4: A. protection B. kayak C. beautician D. encourage
Question 5: A. bearable B. assault C. atrocious D. assortment
Question 6: A. tentative B. visionary C. inherent D. vocalist
Question 7: A. repetition B. entertainment C. temperamental D. superior
Question 8: A. audience B. exceed C. convincingly D. assure
Question 9: A. vindictive B. virtual C. numerous D. average
Question 10: A. vociferous B. information C. residential D. cosmopolitan
 
Top Bottom