Địa 6 Khí áp

Nguyễn Thùy Dương (BH)

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng tư 2020
17
15
6
Hà Tĩnh
Trường THCS Bắc Hồng
So sánh thời tiết và khi hậu ?
- Thời tiết là sự biểu hiện của một khí tượng của một địa phương trong một thời gian ngắn nhất định => Thời tiết luôn thay đổi.
- Khí hậu là sự lặp đi, lặp lại có tính quy luật của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,333
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Top Bottom