Sử 9 kháng chiến chống Mĩ

H

hoconnetna

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giúp mình làm với minh đang cần gấp
Quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc dã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ , cứu nước(1954-1975)
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,492
6,378
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Chính trịQuân sựNgoại giao

 • 9/1960: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
 • 20/12/1960: Ngày thành lập Mặt trận Giải Phóng miền Nam
 • 16/6/1963: Nhân dân Sài Gòn nổi dậy biểu tình
 • 1/11/1963: Mỹ lật đổ Diệm-Nhu
 • 24-25/4/1970: Lào, Campuchia và Việt Nam họp để đoàn kết chống lại đế quốc Mỹ
 • 1959-1960: Thắng lợi phong trào Đồng Khởi.
 • 2/1/1963: Thắng lợi Ấp Bắc
 • 1964-1965: Chiến dịch Đông - Xuân trên mặt trận miền nam và miền Trung
 • 8/1965: Chiến thắng Vạn Tường
 • 30/4-30/6: Việt Nam và Campuchia hợp lực để đập tan đế quốc Mỹ và đội quân Sài Gòn.
 • 18-29/12/1972: Chiến tranh Điện Biên Phủ trên không
 • 1975: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân
 • Mỹ ký hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.
[TBODY] [/TBODY]
 
Top Bottom