Tâm sự I remember

Vân Ngọc 1406

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng mười một 2018
201
174
51
Hải Dương
THCS Vũ Hữu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

I Remember

I remember the times when you were there for me.
Through my many tears you helped me really see
that you were always there for me.
You stood close to me like a friend, there for me
until the end.
I will never forget you and the things
you helped me through.
My inspiration is you.
You were always there when I needed you.
I now will always have great memories of you
You would ask me, “How are you doing?”
I would say I’m fine
as tears start to form in my eyes .
You always knew that I was really not fine.
You are someone I want to be like.
I found out who that person is; that person is you.
I hope that you remember me through your days.
You have touched my heart in so many ways.
I look up to you and I see a ray of sunshine
shining in on me.
I knew God sent me one of his angels
when he sent you to me.
You help me through it all,
coming to save me every time I fall.
If I could say one word, that wouldn’t
tell it all.
I am so happy to have you with me.
You helped me to really see what I couldn’t see.
You helped me to find the real me.
You turned me into the beautiful person
I was meant to be.
If I say goodbye to you, I will just fall apart
because you have always been in my heart.
I don’t want to lose you.
You care about me and I care about you too.
I remember the day I first met you and you met me.
It was like it was really meant to be.
You are someone I hold close to my heart.
There I know that we will never be apart.
Bản dịch
Tôi Nhớ

Tôi nhớ những lần bạn ở đó vì tôi.
Qua nhiều nước mắt tôi đã giúp tôi thực sự nhìn thấy
rằng bạn đã luôn ở đó cho tôi.
Bạn đứng gần tôi như một người bạn, ở đó cho tôi
cho đến cuối cùng.
Tôi sẽ không bao giờ quên bạn và những điều
bạn đã giúp tôi thông qua.
Cảm hứng của tôi là bạn.
Bạn đã luôn ở đó khi tôi cần bạn.
Tôi bây giờ sẽ luôn có những kỷ niệm tuyệt vời về bạn
Bạn sẽ hỏi tôi, “Bạn thế nào?”
Tôi sẽ nói tôi ổn
khi nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt tôi.
Bạn luôn biết rằng tôi thực sự không ổn.
Bạn là người mà tôi muốn được như thế.
Tôi phát hiện ra người đó là ai; người đó là bạn
Tôi hy vọng rằng bạn nhớ tôi qua những ngày của bạn.
Bạn đã chạm vào trái tim tôi bằng nhiều cách.
Tôi nhìn lên bạn và tôi thấy một tia nắng
chiếu vào tôi
Tôi biết rằng Chúa đã gửi cho tôi một trong những thiên thần của mình
khi anh gửi em cho anh.
Bạn giúp tôi vượt qua tất cả,
đến để cứu tôi mỗi khi tôi ngã
Nếu tôi có thể nói một từ, điều đó sẽ không
kể tất cả
Tôi rất hạnh phúc khi có bạn với tôi.
Bạn đã giúp tôi thực sự thấy những gì tôi không thể nhìn thấy.
Bạn đã giúp tôi tìm thấy tôi thực sự.
Bạn biến tôi thành người đẹp
Tôi đã có nghĩa là để được.
Nếu tôi nói lời chia tay với bạn, tôi sẽ sụp đổ
bởi vì bạn đã luôn ở trong trái tim tôi
Tôi không muốn mất bạn.
Bạn quan tâm đến tôi và tôi cũng quan tâm đến bạn.
Tôi nhớ ngày tôi gặp bạn lần đầu và bạn gặp tôi.
Nó giống như nó thực sự có nghĩa là.
Em là người mà anh ôm sát vào lòng.
Ở đó tôi biết


nguồn internet​
 
Top Bottom