English THPT I/am/disappointed/that you/not/phone/me/last night

thanhtyy344

Học sinh mới
20 Tháng tư 2024
2
2
6
14
Phú Yên
có nha em dùng last night là ở quá khứ nên chúng ta phải đổi thì ở vế trước thành I was disappointed
 
Top Bottom