Toán 9 HS bậc nhất

Huỳnh Ngọc Châu

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
5
3
6
18
Phú Yên
THCS Hòa Định Tây

shii129

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười một 2017
259
152
94
19
Hà Nội
Trường THCS Sài Sơn
a/ bạn thay tọa độ điểm vào là ra nhé
b/ biến đổi : 3y-x-4=0 => 3y = x + 4 => y = 1/3 .x + 4/3
2 đường thẳng y=(m+3)x+n (m≠-3) và y = 1/3 .x + 4/3 cắt nhau khi a ≠ a'
=> 1/3 ≠ m+3 => giải ra
c/ biến đổi : 2x + 5y = -1 => 5y = -1-2x => y= -2/5 . x -1/5
2 đt y=(m+3)x+n song song với y= -2/5 . x -1/5 khi a=a' và b ≠ b'
=> m+3 = -2/5 và n ≠ -1/5
 
Top Bottom