Toán 11 hpt giải

tramnotcham

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng mười hai 2022
4
1
6
17
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[imath]\left\{\begin{matrix} (x^2+y)+(x^2+y)xy+xy=\frac{-5}{4} & \\ (x^2+y)^2+xy=\frac{-5}{4} & \end{matrix}\right.[/imath]

[imath]<=>\left\{\begin{matrix} (x^2+y)(1+xy)+(xy+1)=\frac{-1}{4} & \\ (x^2+y)^2+xy+1=\frac{-1}{4} & \end{matrix}\right.[/imath]

Đặt [imath]u=x^2+y,v=xy+1[/imath] ta có hệ mới : [imath]\left\{\begin{matrix} uv+v=\frac{-1}{4} & \\ u^2+v=\frac{-1}{4} & \end{matrix}\right.[/imath]

[imath]<=>\left\{\begin{matrix} u(v-u)=0 & \\ u^2+v=\frac{-1}{4} & \end{matrix}\right.[/imath]

Với u=0 [imath]=> v=\frac{-1}{4} =>xy=\frac{-5}{4}=>y=\frac{-5}{4x}[/imath]

Nên ta có 0=[imath]x^2-\frac{5}{4x}<=> x=\sqrt[3]{\frac{5}{4}}=> y=-\sqrt[3]{\frac{25}{16}}[/imath]

Với u=v thì [imath]u^2+u=\frac{-1}{4}<=>u=\frac{-1}{2}=>v=\frac{-1}{2}[/imath]

Đến đây tiếp tục giải ta có nghiệm x=1,[imath]y=\frac{-3}{2}[/imath]
 

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
398
333
76
17
Hà Nội
Đoạn đặt xong thế cx chả cần thiết lắm
Trừ vế trên xuống vế dưới ta được
[imath](x^2 +y)(xy+1) - (x^2 + y)^2 = 0[/imath]
[imath]\iff (x^2 + y)[xy + 1 - x^2 - y] = 0[/imath]
[imath]\iff (x^2 + y)(x-1)(y-1) = 0[/imath]

Xong đến đây bạn tự giải
 
Top Bottom