Ngoại ngữ [HOT - BGD] MÔN TIẾNG NHẬT - Đề Thi Tham Khảo Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2022

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,054
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đáp án tham khảo từ Nhật Ngữ SOFL
Vận dụng hết sức rồi mà mình chỉ tìm được những câu sau. Với trình tiếng Nhật bập bẹ thì mình không thể làm tiếp được mọi người thông cảm nhé!
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A112131C41
2A12C2232A42
3A13D23B33D43
4B14B24D34C44
5D15A25C35B45
6D16C26A36C46
7C17A27D3747
818A28A3848
91929D3949
102030C4050
 
Top Bottom