Hóa 11 Hỗn hợp hidrocacbon mạch hở qua dd $Br_2$ dư

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta quy đổi hỗn hợp về [imath]C_2H_6:x[/imath] mol và [imath]C_2H_2: y[/imath] mol
Ta có [imath]14x + 10y = 4nO_2 = 1,23[/imath]
Ta lại có [imath]30x + 26y = 2,75[/imath]
Giải hệ phương trình ta được :
[imath]x =0,07[/imath] mol và [imath]y = 0,025[/imath] mol
[imath]\to nBr_2 = a + nC_2H_2 = a+ 0,025 = 3a + 0,035[/imath]
[imath]\to a =0,03[/imath] mol
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
Ta quy đổi hỗn hợp về [imath]C_2H_6:x[/imath] mol và [imath]C_2H_2: y[/imath] mol
Ta có [imath]14x + 10y = 4nO_2 = 1,23[/imath]
Ta lại có [imath]30x + 26y = 2,75[/imath]
Giải hệ phương trình ta được :
[imath]x =0,07[/imath] mol và [imath]y = 0,025[/imath] mol
[imath]\to nBr_2 = a + nC_2H_2 = a+ 0,025 = 3a + 0,035[/imath]
[imath]\to a =0,03[/imath] mol
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisPhương trình mol Br2 = a + nC2H2 = a + 0,025 = 3a - 0,035 => a = 0,03
Có gì sai sai ở mol C2H2, phải là 2*mol C2H2 mới đúng
 
View previous replies…

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Phương trình mol Br2 = a + nC2H2 = a + 0,025 = 3a - 0,035 => a = 0,03
Có gì sai sai ở mol C2H2, phải là 2*mol C2H2 mới đúng
ltv51Để mình làm chi tiết ra cho cậu dễ hiểu nha :
Ta có [imath]C_4H_8 \to C_2H_6 + CH_2[/imath]
[imath]C_6H_{10} \to C_2H_6 +2C_2H_2[/imath]
Ta có [imath]nBr_2 = nC_2H_4 + nC_4H_8 + 2nC_6H_{10} = a + (nC_4H_8+ nC_6H_{10}) = a + nC_2H_2[/imath]
Có gì thắc mắc cậu hỏi lại nha
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
Để mình làm chi tiết ra cho cậu dễ hiểu nha :
Ta có [imath]C_4H_8 \to C_2H_6 + CH_2[/imath]
[imath]C_6H_{10} \to C_2H_6 +2C_2H_2[/imath]
Ta có [imath]nBr_2 = nC_2H_4 + nC_4H_8 + 2nC_6H_{10} = a + (nC_4H_8+ nC_6H_{10}) = a + nC_2H_2[/imath]
Có gì thắc mắc cậu hỏi lại nha
The RisĐã qui đổi thành C2H6, C2H2 thì phải giải theo qui đổi. Không thể giải vừa qui đổi ( không có C2H4) và vừa không qui đổi (có C2H4)
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Đã qui đổi thành C2H6, C2H2 thì phải giải theo qui đổi. Không thể giải vừa qui đổi ( không có C2H4) và vừa không qui đổi (có C2H4)
ltv51Quy đổi chỉ là tính mol pi trong [imath]C_4H_8[/imath] và [imath]C_6H_{10}[/imath] thôi
Chứ quy đổi đâu phải vạn năng mà tính hết tất cả được
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
Quy đổi chỉ là tính mol pi trong [imath]C_4H_8[/imath] và [imath]C_6H_{10}[/imath] thôi
Chứ quy đổi đâu phải vạn năng mà tính hết tất cả được
The RisQui đổi và giải sai rồi
Mục đích qui đổi đâu phải dùng tính mol π
Luu ý 2,75 g là khối lượng của các hydrocarbon và H2, chỉ qui thành 2 chất C2H6 + C2H2 có hợp lý không
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Qui đổi và giải sai rồi
Mục đích qui đổi đâu phải dùng tính mol π
Luu ý 2,75 g là khối lượng của các hydrocarbon và H2, chỉ qui thành 2 chất C2H6 + C2H2 có hợp lý không
ltv51Mình không tính đến số mol của hỗn hợp mà chỉ tính dùng đến khối lượng và oxi [imath]C[/imath] và [imath]H[/imath] vẫn bảo toàn thì có gì là sai chứ
Bài đâu có bắt mình tính sô mol từng chất đâu mà phải để ý rằng khi quy đổi phải bảo toàn số mol các thứ
Và lại mình là như vậy không để tính số mol pi thì theo bạn nghĩ là mình đang làm gì nhỉ ?
Một phương pháp là lối mòn nhưng đâu nhất thiết là ta đi theo nó từ đầu chí cuối
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
View attachment 212188
Mọi người giải chi tiết giúp mình với ạ, xin cảm ơn rất nhiều
DimDim@
Vì a mol C2H4 + a mol H2 cho a mol C2H6
=> X gồm C2H6 x mol, C4H8 y mol, C6H10 z mol
mX = 30x + 56y + 82z = 2,75. (1)
Mol O2: 3,5x + 6y + 8,5z = 0,3075. (2)
3,5*(1) - 30*(2) => 16y + 32z = 0,4 => y + 2z = 0,025
Mol Br2 = y + 2z = 3a - 0,035 => a = 0,02
 
Last edited:
  • Like
Reactions: thuyduongne113

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Vì a mol C2H4 + a mol H2 cho a mol C2H6
=> X gồm C2H6 x mol, C4H8 y mol, C6H10 z mol
mX = 30x + 56y + 82z = 2,75. (1)
Mol O2: 3,5x + 6y + 8,5z = 0,3075. (2)
3,5*(1) - 30*(2) => 16y + 32z = 0,4
Mol Br2 = y + 2z = 3a - 0,035 = 0,025 => a = 0,02
ltv51Số mol [imath]Br_2[/imath] bạn tính thiếu của [imath]C_2H_4[/imath] rồi nha
Phải là [imath]nBr_2 = a+ y +2z[/imath] chứ ?
 
View previous replies…

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Không thiếu vì đã có: a mol C2H4 + a mol H2 = a mol C2H6 => qui hh thành C2H6, C4H8 và C4H10. Và tính toán trên cơ sở đã qui đổi
ltv51Nhưng mà như vậy thì không bảo toàn số pi nha bạn
Vì nếu như cứ cho hỗn hợp ban đầu là chưa quy đổi ta có :
[imath]n_{\pi}= nC_2H_4 + nC_4H_8 + 2nC_6H_{10}= nC_2H_4 + y +2z[/imath] ([imath]y,z[/imath] theo như bạn đặt)
Vậy thì giở sau khi quy đổi [imath]nBr_2[/imath] chỉ còn [imath]y +2z[/imath]
Như vậy là pi không được bảo toàn rồi
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
Nhưng mà như vậy thì không bảo toàn số pi nha bạn
Vì nếu như cứ cho hỗn hợp ban đầu là chưa quy đổi ta có :
[imath]n_{\pi}= nC_2H_4 + nC_4H_8 + 2nC_6H_{10}= nC_2H_4 + y +2z[/imath] ([imath]y,z[/imath] theo như bạn đặt)
Vậy thì giở sau khi quy đổi [imath]nBr_2[/imath] chỉ còn [imath]y +2z[/imath]
Như vậy là pi không được bảo toàn rồi
The RisKhông C2H4 vì C2H4 + H2 thành C2H6 rồi
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Không C2H4 vì C2H4 + H2 thành C2H6 rồi
ltv51Néu như bạn thì quy đổi hỗn hợp gồm [imath]C_2H_4[/imath] và [imath]H_2[/imath] theo tỉ lệ 1 : 1 thành [imath]C_2H_6[/imath] thì no sko phản ứng với [imath]Br_2[/imath] nữa đúng không ?
Điều này là vô lý vì trong hỗn hợp đó thì [imath]C_2H_4[/imath] vẫn phản ứng với [imath]Br_2[/imath] nha đề không cho là nung với [imath]Ni[/imath] hay phan rứng cộng [imath]H_2[/imath] cả
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
345
408
66
@The Ris

Đề có cho cracking hay nhiệt phân đâu mà có phản ứng:
C4H8 -> C2H6 + CC2H
C6H10 -> C2H6 +2 C2H2

Đã qui đổi hh thành C2H6, C4H8, C6H10 hoặc theo bạn qui thành C2H6. c2H2 thì C2H4 từ đâu ra, còn H2 đi đâu ????
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Nhưng mà đề bắt ta tính số mol [imath]Br_2[/imath] phản ứng với X chứ đâu có phải là phản ứng với hỗn hợp quy đổi đâu
Với hỗn hợp X thì phải có [imath]C_2H_4[/imath] chứ ?
bạn đã quy hỗn hợp X sang 1 hỗn hợp khác mà số mol pi KHÔNG ĐƯỢC BẢO TOÀN rồi tính số mol [imath]Br_2[/imath] theo số mol pi không được bảo toàn đó rồi còn đâu ?
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Nhưng mà đề bắt ta tính số mol [imath]Br_2[/imath] phản ứng với X chứ đâu có phải là phản ứng với hỗn hợp quy đổi đâu
Với hỗn hợp X thì phải có [imath]C_2H_4[/imath] chứ ?
bạn đã quy hỗn hợp X sang 1 hỗn hợp khác mà số mol pi KHÔNG ĐƯỢC BẢO TOÀN rồi tính số mol [imath]Br_2[/imath] theo số mol pi không được bảo toàn đó rồi còn đâu ?
The RisGiải sai, vì đá qui đổi hh về C2H6 + C2H2 mà không giải theo qui đổi, lại thêm vào C2H4 không có trong hh qui đổi
@ltv51 cách giải đúng rồi


Giải cơ bản không qui đổi


X gồm: C2H4 a mol, H2 a mol, C2H6 x mol, C4H8 y mol, C6H10 z mol
mX = 28a + 2a + 30x + 56y + 82z = 2,75. (1)
Mol O2: 3a + 0,5a + 3,5x + 6y + 8,5z = 0,3075. (2)
3,5*(1) - 30*(2) => 16y + 32z = 0,4
Mol Br2 = y + 2z = 3a - 0,035 = 0,025 => a = 0,02 => câu A
 
  • Love
Reactions: ltv51

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Giải sai, vì đá qui đổi hh về C2H6 + C2H2 mà không giải theo qui đổi, lại thêm vào C2H4 không có trong hh qui đổi
@ltv51 cách giải đúng rồi


Giải cơ bản không qui đổi


X gồm: C2H4 a mol, H2 a mol, C2H6 x mol, C4H8 y mol, C6H10 z mol
mX = 28a + 2a + 30x + 56y + 82z = 2,75. (1)
Mol O2: 3a + 0,5a + 3,5x + 6y + 8,5z = 0,3075. (2)
3,5*(1) - 30*(2) => 16y + 32z = 0,4
Mol Br2 = y + 2z = 3a - 0,035 = 0,025 => a = 0,02 => câu A
phamthimai146[imath]nBr_2 = a + y +2z[/imath] chứ vì bạn không quy đổi mà thì hỗn hợp X khi phản ứng với [imath]Br_2[/imath] phải có [imath]C_2H_4[/imath] chứ ?
sao bạn chỉ tính mỗi [imath]C_4H_8[/imath] và [imath]C_6H_{10}[/imath] ?
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha
Top Bottom