Văn Hồi trống cổ thành

Ngô Thanh Mai

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười một 2017
21
5
31
22
Khánh Hòa
THPT Phan Bội Châu

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Nhận xét nhân vật Quan Công và Trương Phi qua từng chặng:
- Trước khi gặp nhau
- Khi gặp nhau
- Khi hiểu ra sự việc
Cảm ơn đã đọc và trả lời giúp em ạ!
- Trước khi gặp nhau:
Trên đường sang Nhữ Nam tìm Lưu Bị, đến cổ Thành, Quan Vũ hỏi thăm được biết Trương Phi đang ở đấy nên xiết bao vui mừng. Trương Phi vốn nghi ngờ anh hai của mình ăn ở hai lòng đã lầm tưởng là Quan Vũ lừa mình để bắt nộp cho Tào Tháo nên vô cùng giận dữ, thúc ngựa, tay cầm xà mâu, quân mã kéo trống theo ra khỏi thành, quyết lấy mạng Quan Vũ.
- Khi gặp nhau:
Với Trương Phi, Quan Công đã bước qua làn ranh giới không thể lẫn lộn giữa “nghĩa” và “bội nghĩa”, “nghĩa” và “phụ nghĩa”, đã biến từ người anh kết nghĩa và người cùng chí hướng thành kẻ thù không đội trời chung. Do đó, Trương Phi có ý định giết anh để tỏ rõ lòng trung nghĩa anh em với Lưu Bị và cũng để bảo vệ chính mình
- Khi hiểu ra sự việc:
Nhờ tấm lòng trung tính ngay thẳng sáng trong đó đã khiến tác giả có thể mô tả Trương Phi không mội chút khiên cưỡng thay đổi hoàn toàn thái độ khi Quan Công đã chém được Sái Dương lúc chưa dứt một hồi trống. Trương Phi khóc, sụp lạy Quan Vân Trường. Và Quan Công đã không những không trách mà còn bảo đó là điều đúng. Điều này thể hiện khí phách anh hùng của ngài cũng như lời thề kết nghĩa vườn đào với nghĩa đệ Trương Phi nóng tính
 
Top Bottom