Sử 9 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII

Thaoan0207

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2021
95
91
36
Nghệ An
THCS Nghi Đức

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,660
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII ( 5/ 1941) đã thông qua những nội dung nào ?
Giúp em câu trên với ạ, em cảm ơn ^^
Thaoan0207+ Ngày 28 – 1 – 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
+ Sau một thời gian chuẩn bị, Người chủ trì Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Pó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19 – 5 – 1940:
- Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.
- Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.
- Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đến quốc Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội Cứu quốc và giúp đỡ việc thành lập Mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.
- Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.

=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí
 
Top Bottom