Toán Hỏi đáp

nguyen hợp.

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười hai 2022
22
7
6
17
Gia Lai

dichvuthuctap

Học sinh mới
9 Tháng mười 2023
1
0
1
32
Hồ Chí Minh
dichvuthuctap.net
TP Hồ Chí Minh
Để xác định hướng của vectơ AH và vectơ OM, chúng ta cần vẽ một hình minh họa cho tam giác ABC và điểm M, sau đó tính toán các vectơ này.

Tôi sẽ mô tả cách vẽ hình và tính toán dựa trên mô tả của bạn:

  1. Vẽ tam giác ABC tù, trong đó H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác.
  2. Vẽ đoạn thẳng BC và đánh dấu điểm M là trung điểm của BC (M là giữa B và C).
  3. Vẽ vectơ AH, bắt đầu từ điểm A và kết thúc tại điểm H.
  4. Vẽ vectơ OM, bắt đầu từ điểm O và kết thúc tại điểm M.
Hướng của một vectơ được xác định bằng hướng của đoạn thẳng mà nó biểu diễn. Để xác định hướng của vectơ AH và vectơ OM, chúng ta sẽ xem xét hướng của các đoạn thẳng tương ứng.

  • Đoạn thẳng AH nối điểm A và H, và vì H là trực tâm của tam giác ABC, nên đoạn thẳng AH là đoạn thẳng nối trung điểm của cạnh BC với đỉnh A.
  • Đoạn thẳng OM nối điểm O (tâm đường tròn ngoại tiếp) và M (trung điểm của BC).
Hai đoạn thẳng này đều nối trung điểm của cạnh BC với một điểm khác trên tam giác ABC, nên chúng có cùng hướng. Vì vậy, vectơ AH và vectơ OM cùng hướng.

Trong trường hợp này, hướng của vectơ AH và vectơ OM đều trùng nhau.
 
Top Bottom