Toán 7 Hỏi đáp

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa

nguyen hợp.

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười hai 2022
22
7
6
16
Gia Lai
Tại thời điểm t sau khi xuất phát ,gọi khoảng cách giữa 2 tàu là d
Theo ptyago ta có :
[imath]d^2=(AB_1)^2+(AA_1)^2=(5-BB_1)^2+(AA_1)^2=(5-7t)^2+(6t)^2[/imath]

[imath]d=\sqrt{(5-7t)^2+(6t)^2} =\sqrt{85(x-\dfrac{7}{17})^2+\dfrac{180}{17}}\geq \dfrac{180}{17}[/imath]

Dấu bằng xảy ra khi t=[imath]\dfrac{7}{17}[/imath]
c3lttrong.0a1.nhphatKhoảng cách nhỏ nhất đâu bạn
 
View previous replies…
Top Bottom