Toán 6 Hỏi bài

chuotchitcute2k11

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tư 2022
11
12
6
18
Khu 4-Thị Trấn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa
Thanh Hóa

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
cho x,y là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu 7x+4y chia hết cho 37 thì 13x+18y chi hết cho 37
chuotchitcute2k11
[math](7x+4y) \vdots 37 \Rightarrow 13(7x+4y) \vdots 37 \Leftrightarrow (91x+52y) \vdots 37 \Rightarrow (91x+52y+74y) \vdots 37 \Leftrightarrow (91x+126y) \vdots 37 [/math][math]\Leftrightarrow 7(13x+18y) \vdots 37 \Rightarrow (13x+18y) \vdots 37[/math]
 
Top Bottom