[Học kỳ II - Lớp 7] Chia sẻ đề thi các môn học

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào! Lại là mình đây. Mình đã thi xong nên hôm nay quyết định chia sẻ đề tổng cộng 8 môn theo thứ tự như sau: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Giáo dục công dân.
Đầu tiên là môn Ngữ văn ^^
====================================================================================================================PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI........................................................................MÔN : NGỮ VĂN - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 90 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)

Phần đọc hiểu văn bản (5 điểm)
Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá, khúc đê thuộc làng X, thuộc phủ X xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất. Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột, tình cảnh trông thật là thảm... Ấy vậy mà trên thời thời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất. Ấy, lũ con dân đang chân lấm tay bùn, trăm lo nghìn sợ, đem thân hèn yếu mà đối với sức mưa to, nước lớn, để bảo thủ lấy tính mạng, gia tài, thế thời nào quan cha mẹ ở đâu?
Thưa rằng: Đang ở trong đình kia, cách đó chừng bốn năm trăm thước. Đình ấy cũng ở trên mặt đê, nhưng cao mà vững chãi, dẫu nước to thế nữa cũng không việc gì. Trong đình, đèn thắp sáng trưng, nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng. Trên sập, mới kê ở gian giữa, có một người quan phụ mẫu, uy nghi chễm chện ngồi. Tay trái dựa gối xếp, chân phải duỗi thẳng ra, để cho tên người nhà quỳ ở dưới đất mà gãi.
(Trích "Sống chết mặc bay" - Phạm Duy Tốn)​

Câu 1: 1 điểm
Những câu in nghiêng, đậm trong đoạn văn trên là câu đặc biệt hay câu rút gọn? Vì sao?​
Câu 2: 1 điểm
Cách sử dụng hình ảnh miêu tả giữa hai đoạn văn trên có gì đặc biệt? Tác dụng của cách miêu tả đó?​
Câu 3: 1 điểm
Nêu ngắn gọn nội dung của phần trích trên.​
Câu 4: 2 điểm
Dựa vào nội dung phần trích trên, em hãy viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 dòng) thể hiện suy nghĩ của mình về trách nhiệm "hộ đê" của quan phụ mẫu.​

Phần tạo lập văn bản (5 điểm)
"Lời hay, ý đẹp và cách ứng xử có văn hóa trong giao tiếp là yếu tố chuẩn mực của nếp sống văn minh." Qua đây, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về lời nhắc nhở của người xưa qua câu:​
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
- HẾT -
====================================================================================================================​
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Tiếp đến là môn Toán nhé, rất dễ! Bạn có cần không @Quân huyền? ^^
===================================================================================================================​
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI........................................................................MÔN : TOÁN - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 90 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (2 điểm): Một giáo viên theo dõi thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:

10​
5​
8​
8​
9​
7​
8​
9​
9​
5​
7​
8​
10​
9​
9​
8​
10​
7​
9​
8​
8​
9​
8​
5​
5​
8​
8​
5​
8​
9​
[TBODY] [/TBODY]

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số. Tìm mốt.
c) Tính số trung bình cộng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).​
Bài 2 (1,5 điểm): Cho đơn thức [tex]M=\frac{1}{3}xy(-3xy^2)^2[/tex]
Thu gọn đơn thức M, rồi cho biết phần hệ số và phần biến của đơn thức.​
Bài 3 (1 điểm): Tính giá trị biểu thức [tex]B=2x^3+3xy+y^2[/tex] tại [tex]x=-\frac{1}{2} ; y=\frac{2}{3}[/tex]
Bài 4 (1,5 điểm): Cho hai đa thức:
[tex]M(x)=17x^3-15x^2+14x-16[/tex] ;
[tex]H(x)= -17x^3+6x^2-19x+1[/tex]
a) Tính [tex]M(x)+H(x)[/tex]
b) Tính [tex]M(x)-H(x)[/tex]​
Bài 5 (1 điểm):
Một bể nước đầy có thể tích [tex]1000m^3[/tex]. Ngày thứ nhất người ta lấy đi 60% lượng nước trong bể. Ngày thứ hai người ta lấy đi [tex]\frac{5}{8}[/tex] lượng nước còn lại. Hỏi lượng nước còn lại bằng mấy phần của bể?​
Bài 6 (1 điểm): Cho [tex]\Delta ABC[/tex] vuông tại A có [tex]AB = 9cm, AC=12cm[/tex]. Tính [tex]BC[/tex].
Bài 7 (2 điểm): Cho [tex]\Delta ABC[/tex] cân tại A. Kẻ [tex]AD \bot BC[/tex] tại D.
a) Chứng minh [tex]\Delta ADB=\Delta ADC[/tex]
b) Từ D kẻ [tex]DH \bot AB[/tex] và [tex]DK \bot AC[/tex].
Chứng minh DH = DK
- HẾT -​
====================================================================================================================​
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Thứ ba là Vật lý.
==================================================================================================================
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI...........................................................................MÔN : VẬT LÝ - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 45 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (1,5 điểm):
a) Có thể làm một vật nhiễm điện bằng cách nào?
b) Sau khi chải tóc bằng lược nhựa ta thấy tóc bị kéo thẳng ra, biết lược nhựa nhiễm điện âm. Hỏi:
- Tóc nhiễm điện gì?
- Electron dịch chuyển từ vật nào sang vật nào?​
Câu 2 (2 điểm):
a) Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì?
b) Hãy cho biết chất nào dẫn điện, chất nào cách điện trong các chất sau đây: nhựa, nước biển, đồng, gỗ khô, sứ, nhôm, nước nguyên chất, nước sinh hoạt.​
Câu 3 (1 điểm):
Các thiết bị sau hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện: nồi cơm điện, đèn LED, nam châm điện, cầu chì?​
Câu 4 (1,5 điểm):
a) Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết điều gì? Trên bóng đèn có ghi 1,5V, con số này có nghĩa là gì?
b) Quan sát Vôn kế, hãy đọc giá trị tại vị trí của kim chỉ thị. (mình không có hình, xin lỗi nhé)​
Câu 5 (2 điểm):
a) Đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện có tên gọi là gì? Nêu kí hiệu và đơn vị của đại lượng này.
b) Đổi các đơn vị sau:
0,15 A .= ..................... mA
900mA = ..................... A​
Câu 6 (2 điểm):
a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện 2 pin mắc nối tiếp, 1 công tắc K đóng, bóng đèn, dây dẫn. Vẽ các mũi tên dọc theo dây dẫn để biểu diễn chiều dòng điện trong mạch.
b) Vẽ thêm Ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn và Vôn kế đo hiệu điến thế giữa hai đầu đèn.

- HẾT -
==================================================================================================================​
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Thứ tư là Sinh học.
==================================================================================================================​
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI...........................................................................MÔN : VẬT LÝ - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 45 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm): Quan sát hình sau:

280px-Fejer_cancri_050403_002_tdp.jpg


Con ếch​
sinh.png

Con gà​
sinh.jpg


Con thằn lằn​
bz0C1G5.png


Con chó​
[TBODY] [/TBODY]

a) Em hãy cho biết các động vật trong hình thuộc lớp nào trong ngành động vật có xương sống?
b) Hoàn thành kiến thức ở bảng sau:​

Ếch
Thằn lằn
Chim bồ câu
Thỏ
Tim​
............................................​
............................................​
............................................​
............................................​
Hô hấp​
............................................​
............................................​
............................................​
............................................​
[TBODY] [/TBODY]

Câu 2 (2 điểm): Nêu vai trò của lớp lưỡng cư đối với đời sống con người. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?
Câu 3 (3,5 điểm): Hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Khỉ vàng sống theo đàn từ 15 đến 60 cá thể. Một bầy nhỏ thường gồm bố, mẹ, anh, chị, em. Đàn khỉ bao gồm nhiều đàn nhỏ, có tính tổ chức chặt chẽ dưới sự chỉ huy của một con đực khỏe, thông minh nhất. Khỉ đầu đàn được cả đàn kính trọng và tuân theo sự phân công của nó như canh gác, bảo vệ hay đi kiếm ăn. Vùng hoạt động kiếm ăn của các đàn khỉ thường ở cạnh nhau.
(Trích phần "Em có biết" - SGK Sinh học 7/ trang 169)
a) Cho biết Khỉ thuộc bộ nào, lớp nào trong ngành động vật có xương sống?
b) Nêu đặc điểm chung của lớp động vật đó.​
Câu 4 (1,5 điểm): Ghi chú thích cho các số trong hình bộ não thỏ:

sinh.jpg


- HẾT -
==================================================================================================================​
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Phá luật tí ^^ Do yêu cầu của bạn @besttoanvatlyzxz nên mình đăng môn Anh trước nha.
==================================================================================================================
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI........................................................................MÔN : TIẾNG ANH - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 60 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)
I. Listen to the text, then do 2 tasks below (2 pts) (Gợi ý bài nghe trang 119 SGK Tiếng Anh 7 ^^)
A. Choose the correct answer (1 pt)
1. Ba had an awful ______________.
A. headache ........................B. stomachache ........................C. toothache
2. Ba's parent were ______________.
A. sick ..................................B. having a cold ........................C. fine
3. Last night, Ba ate fish, __________.
A. rice and soup ...................B. and rice ................................C. rice, soup and spinach
4. The doctor gave Ba some _______ to make him feel better.
A. medicine.......................... B. water .....................................C. food​
B. True or False (1 pt)
5. The doctor didn't ask Ba any questions......................... ______________
6. Ba ate some spinach last night. .....................................______________
7. Ba's mother washed the spinach. ..................................______________
8. The dirt on vegetables can make people sick................ ______________​
II. Choose the corect word or phrase that best fits the space in each sentence (1.5 pt):
9. We usually buy our fruit and vegetables _______ the market. (at/ in/ to/ on)
10. "Why don't we go to the movies this weekend?" - "(Not at all/ Not a bad idea/ Thanks a lot/ You're welcome)."
11. He was absent from class today ___________ he was ill. (but/ when/ because/ so)
12. We should have a medical ____________ every six months. (check-up/ record/ treatment/ problem)
13. Sorry! I'm busy tonight. I have an ______________ with my doctor at 7 o'clock. (opportunity/ activity/ occasion/ appointment)
14. This river is very ___________ for the people to swim. (danger/ dangerous/ dangerously/ safety)

III. Look at the sign / picture. Choose the best answer (A, B, C, D) for each sign / picture.

15. What does this sign mean?
A. You can't stop and park here.
B. You can't walk here.
C. No smoking.
D. No crossing.​
30_2e857.jpg
16. This picture says:
A. They are running.
B. Walking is a fun activity.
C. Walking is for adults.
D. They are looking for their friends.​
Tieng%20Anh%207%20SGK%20trang%20132.jpg.jpg
[TBODY] [/TBODY]
IV. Choose the word (A, B, C, D) that best fits the blank space in the following passage (1.5 pts):
Everybody knows the (17) ___________ of the common cold: a runny nose, a slight fever, (18) ____________ and sneezing. It is very unpleasant, but (19) ___________ knows a cure. At the drugstore, there are usually shelves with cold "cures". These medicines (20) ____________ cure a cold, but they (21) _____________ the symptoms. Whatever you do, your cold will (22) _______________ for a few days and then disappear.
17. A. symptoms B. disease C. illness D. kind
18. A. stomachache B. coughing C. toothache D. headache
19. A. anybody B. people C. everybody D. nobody
20. A. aren't B. was C. don't D. did
21. A. live B. relieve C. know D. need
22. A. lasts B. lasting C. last D. to last​

V. Read the text. Then answer with True or False (1 pt)
Thirty years ago in Vietnam, very few people had TV sets. These TV owners were very popular. After dinner, their neighbors gathered both inside and outside their houses. Some watched through the windows. All evenings, they sat and watched the black and white programs. The older people might sleep a little and the children might play with their friends, but no one went home until the TV programs finished.​

23. In the past, a lot of Vietnamese people had TV sets.
24. They watched color programs on TV.
25. The neighbors came to the TV owners' houses to watch TV.
26. They went home after the TV programs had finished.​

VI. Give the corect form or tense of the verbs in the brackets (1 pt):
27. I (receive) _____________ a letter from my friend yesterday.
28. He (be) _____________ an excellent student last year.
29. Everybody (wait) ________________ for the doctor now.
30. Nga hates (watch) ________________ TV at night.​

VII. Put the words or phrases in the correct order to make meaningful sentences (0,5 pt)
31. the evening/ always reads/ Lan/ books in / . /
[tex]\rightarrow[/tex] Lan ______________________________________________.
32. with me tonight/ to go/ would you like/ to the movies / ? /
[tex]\rightarrow[/tex] Would you like _____________________________________?​

VIII. Write the sentences, starting with the cues given (2 pts):
33. David Beckam is a good soccer player.
[tex]\rightarrow[/tex] David Beckam plays _________________________________.
34. Do you like to watch TV?
[tex]\rightarrow[/tex] Do you enjoy _______________________________________?
35. What is her weight?
[tex]\rightarrow[/tex] How ______________________________________________?
36. Hoa forgot to do the exercise, and so did he.
[tex]\rightarrow[/tex] Hoa did ____________________________________________.​

- THE END OF THE TEST -
 
Last edited:

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Thứ sáu - Lịch sử.​
=================================================================================================================
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI........................................................................MÔN : LỊCH SỬ - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 45 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm):
Trong những năm 1418 - 1427, thắng lợi nào đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ? Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của thắng lợi đó.
Câu 2 (2 điểm):
Thời Lê sơ (1428 - 1527), Vua Lê cho biên soạn và ban hành bộ Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức. Nêu những nội dung chính của bộ luật và cho biết vì sao gọi là luật Hồng Đức?
Câu 3 (3 điểm):
Sau khi chiến thắng ngoại xâm, vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? Trong đó chính sách nào đánh dấu một thành quả quan trọng trong lịch sử đấu tranh bảo tồn nền văn hóa dân tộc?
Câu 4 (1 điểm):
Em hãy kể tên hai anh hùng liệt sĩ ở địa phương em trong thời kỳ kháng chiếc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Câu 5 (1 điểm):
Sau gần một thế kỉ khai khẩn, vùng đất Sài Gòn có những biến đổi như thế nào?
- HẾT -
=================================================================================================================
Câu 4, 5 là lịch sử địa phương nên các bạn phải thay thế bằng câu khác có trong kiến thức sử địa phương bạn.​
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Tiếp theo là môn Địa lý.​
=================================================================================================================
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI........................................................................MÔN : ĐỊA LÝ - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 45 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,5 điểm):
Trình bày và giải thích một số đặc điểm về dân cư - kinh tế của châu Đại Dương.​
Câu 2 (3,5 điểm):
Cho bảng số liệu:​
Dân số một số quốc gia châu Đại Dương (Năm 2001)
STT
Tên nước
Dân số
(triệu người)
Mật độ dân số
(người/ km2)
1​
Pa-pua Niu-ghi-nê​
5​
10,8​
2​
Ox-trây-lia-a​
19,4​
2,5​
3​
Va-nu-a-tu​
0,2​
16,6​
4​
Niu Di-len​
3,9​
14,4​
[TBODY] [/TBODY]
a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình dân số ở các nước châu Đại Dương.
b) Nêu nhận xét về mật độ dân số các nước châu Đại Dương.​
Câu 3 (4 điểm):
Dựa vào lược đồ tự nhiên châu Âu.​

NyNxVOB.png

a) Châu Âu giáp với châu lục, đại dương và các biển nào?
b) Phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm trong đới khí hậu nào, tại sao?
c) Đọc đoạn văn sau, kể tên 2 con sông và nêu đặc điểm của 2 sông ấy (gồm nơi bắt nguồn, nơi đổ ra, hướng chảy, chế độ nước, giá trị kinh tế của sông).
"...Phần lớn các con sông bắt nguồn từ trung tâm lục địa đổ ra biển, thường có nguồn rất gần nhau. Sông dài nhất là sông Von-ga, chảy về hướng nam đổ vào biển Cax-pi-an và sông dài thứ hai là sông Đa-nuýp chảy từ tây sang đông trước khi đổ vào Biển Đen. Các sông ở Trung và Tây Âu bao gồm sông Rôn và sông Po, chảy vào Địa Trung Hải, sông Loi-rơ, sông Sin, sông Rai-nơ và sông Ép, chảy vào Đại Tây Dương hay Bắc Hải. Sông Ô-đơ và sông Vít-tu-la chảy về phía bắc ra biển Ban-tích. Phần lớn các sông của châu Âu có giá trị kinh tế rất lớn trong giao thông vận tải (sông Rai-nơ, sông Đa-nuýp và sông Von-ga) do lượng nước khá dồi dào. Tuy nhiên các con sông chảy vào Bắc Băng Dương thường đóng băng vào mùa đông, nhất là ở các cửa sông..."
- HẾT-​
=================================================================================================================​
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Cuối cùng là môn Giáo dục công dân.
=================================================================================================================
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI........................................................................MÔN : GDCD - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 45 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: 2 điểm
Tài nguyên thiên nhiên bao gồm những gì? Em hãy kể tên ít nhất 4 loại tài nguyên thiên nhiên mà em biết.​
Câu 2: 2 điểm
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với cuộc sống con người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội?​
Câu 3: 2 điểm
Em hiểu Di sản văn hóa là gì? Kể tên 2 Di tích lịch sử - Văn hóa tại địa phương em.​
Câu 4: 2 điểm
Hãy phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo. Kể tên 2 tôn giáo lớn ở Việt Nam hiện nay.​
Câu 5: 2 điểm
Hiện nay trong học sinh còn hiện tượng là đến kỳ kiểm tra, thi cử thì không chịu tích cực học tập mà thường đi đến các nơi thờ tự để cúng, bái thần linh mong được phù hộ để được điểm cao. Em có đồng tình với cách làm đó không? Vì sao?​
- HẾT -
=================================================================================================================​
Done! Như đã hứa, mình đã đăng đề của cả 8 môn học rồi.
Riêng đề môn Công nghệ và Tin học không do Phòng ra nên mình không được giữ lại đề. Bạn nào đã thi hai môn này hãy chia sẻ đề thi ngay đây để mọi người cùng tham khảo nhé!
Chúc các bạn hoàn thành thật tốt kì thi học kì II này nha! Hẹn gặp lại ^^
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Đề thi quận Gò Vấp 2015-2016
================================================================================================================
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............QUẬN GÒ VẤP...........................................................................MÔN : TOÁN- LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 90 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
Số lượng học sinh giỏi tham gia Violympic cấp quốc gia của một số tỉnh, thành trong cả nước năm học 2015-2016 được cho trong bảng sau:
2023253025251820
2316201620231630
1830202318202520
[TBODY] [/TBODY]
Lập bảng tần số, tính số học sinh trung bình của 1 tỉnh tham gia dự thi violympic cấp quốc gia và mốt của dấu hiệu.
Câu 2: (1.5 điểm)
Cho đơn thức:
[tex]P=\frac{12}{15}x^{4}y^{2}.(\frac{-5}{9}xy).(xy^{2})[/tex]
a) Thu gọn rồi xác định bậc và hệ số của đơn thức P.
b) Tính giá trị của đơn thức P tại x=1, y=-1
Câu 3: ( 2 điểm)
Cho hai đa thức
A(x)= [tex]2x^{2}-5x+x^{4}-1-3x^{2}[/tex]
B(x)=[tex]2x^{5}+1+5x-3x^{3}[/tex]
a) Sắp xếp đa thức A(x) và B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính A(x)+B(x) và A(x)-B(x).
Câu 4: (1 điểm)
Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) 6x-2
b) [tex]9-x^{2}[/tex]
Câu 5: (3.5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), vẽ AD là tia phân giác của góc BAC (D thuộc BC). Trên đoạn AC lấy điểm H sao cho AH=AB
a) Chúng minh: [tex]\widehat{ADH}=\widehat{ADB}[/tex]
b) Tia HD cắt tia AB tại E. Chứng minh: Tam giác AHE bằng tam giác ABC.
c) Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với HE, đường thẳng này cắt tia CA tại K và cắt AB tại I. Chứng minh DE=DC=DK.
d) Chứng minh IE<BD+DK
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Thứ tư là Sinh học.
==================================================================================================================​
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.........................................KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
.............HUYỆN CỦ CHI...........................................................................MÔN : VẬT LÝ - LỚP 7
.....................................................................................................................Thời gian: 45 phút
.............ĐỀ CHÍNH THỨC...................................................................(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm): Quan sát hình sau:

280px-Fejer_cancri_050403_002_tdp.jpg


Con ếch​
View attachment 53131

Con thằn lằn​
bz0C1G5.png


Con chó​
[TBODY] [/TBODY]
a) Em hãy cho biết các động vật trong hình thuộc lớp nào trong ngành động vật có xương sống?
b) Hoàn thành kiến thức ở bảng sau:​

Ếch
Thằn lằn
Chim bồ câu
Thỏ
Tim​
............................................​
............................................​
............................................​
............................................​
Hô hấp​
............................................​
............................................​
............................................​
............................................​
[TBODY] [/TBODY]

Câu 2 (2 điểm): Nêu vai trò của lớp lưỡng cư đối với đời sống con người. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?
Câu 3 (3,5 điểm): Hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Khỉ vàng sống theo đàn từ 15 đến 60 cá thể. Một bầy nhỏ thường gồm bố, mẹ, anh, chị, em. Đàn khỉ bao gồm nhiều đàn nhỏ, có tính tổ chức chặt chẽ dưới sự chỉ huy của một con đực khỏe, thông minh nhất. Khỉ đầu đàn được cả đàn kính trọng và tuân theo sự phân công của nó như canh gác, bảo vệ hay đi kiếm ăn. Vùng hoạt động kiếm ăn của các đàn khỉ thường ở cạnh nhau.
(Trích phần "Em có biết" - SGK Sinh học 7/ trang 169)
a) Cho biết Khỉ thuộc bộ nào, lớp nào trong ngành động vật có xương sống?
b) Nêu đặc điểm chung của lớp động vật đó.​
Câu 4 (1,5 điểm): Ghi chú thích cho các số trong hình bộ não thỏ:

View attachment 53135

- HẾT -
==================================================================================================================​
Bạn ơi! Đây đè sinh học nha!
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
20
Hà Nội
Trường Đời
Đăng đề vô đây thế giải vào đâu hả mấy đứa?
 
Top Bottom