Sinh 12 Hoán vị gen

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
19
Thái Nguyên
View attachment 198940
Mọi người giải bài này giúp với ạ, xin cảm ơn!
(P) [tex]\frac{AD}{AD}[/tex]BB x [tex]\frac{ad}{ad}[/tex]bb

F1: [tex]\frac{AD}{ad}[/tex]Bb
F1xF1
Ta có Bb x Bb => [tex]\frac{3}{4}[/tex]B- ; [tex]\frac{1}{4}[/tex]bb
Theo đề bài: A-ddB- = A-dd. [tex]\frac{3}{4}[/tex] = 6,75%
=> A-dd=0,09 => aadd =0,25-0,09=0,16 => ad=0,4 => ad là giao tử liên kết
=> Tần số hoán vị = 20%

Nếu em không hiểu phần nào có thể hỏi lại nhé!
 
  • Like
Reactions: DimDim@
Top Bottom