Sinh 12 Hoán vị gen

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
605
675
106
Cần Thơ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho 2 cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì xảy ra với tần số hoán vị là 12,5%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với kiểu hình của Fa?
(1) Tỉ lệ 7:7:1:1.
(2) Tỉ lệ 3:1
(3) Tỉ lệ 1:1
(4) Tỉ lệ 3:3:1:1
(5) Tỉ lệ 1:2:1
mọi người giải giúp với ạ, Xin cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: Bùi Thuỳ Trang

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
19
Thái Nguyên
Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho 2 cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì xảy ra với tần số hoán vị là 12,5%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với kiểu hình của Fa?
(1) Tỉ lệ 7:7:1:1.
(2) Tỉ lệ 3:1
(3) Tỉ lệ 1:1
(4) Tỉ lệ 3:3:1:1
(5) Tỉ lệ 1:2:1
mọi người giải giúp với ạ, Xin cảm ơn!
Vì thuần chủng khác nhau về cả 2 cặp gen
+TH: 2 gen cùng nằm trên 1 NST
=> F1 có thể có KG:[tex]\frac{Ab}{aB}[/tex] hoặc [tex]\frac{AB}{ab}[/tex]
Theo đề bài : hoán vị gen = 12,5%
Giao tử hoán vị = 6,25%
Giao tử không hoán vị = 43,75%
=> tỉ lệ giao tử là: 1:1:7:7
(1) Tỉ lệ 7:7:1:1 đúng ( TH gen trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng)
+TH: mỗi gen nằm trên 1 NST
=> F1: AaBb
=>Tỉ lệ giao tử: 1:1:1:1
(2) Tỉ lệ 3:1 đúng ( TH gen tương tác bổ sung 9:7)
(3) Tỉ lệ 1:1 đúng (TH gen át chế trội kiểu 13:3)
(4) Tỉ lệ 3:3:1:1 không có TH nào thỏa mãn
(5) Tỉ lệ 1:2:1 đúng
( TH gen tương tác kiểu 9:6:1)

Nếu e không hiểu phần nào thì có thể hỏi lại nhé
 
  • Like
Reactions: DimDim@
Top Bottom